Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"אל-קודס [ירושלים], מוסרארה:
התמרור תוקן לאחר שהגברת היפאא' הגישה תלונה למרכז השירותים העירוני במספר 025314600. תודה לה ולמרכזת שלה הגברת אסמאא'.
יד ביד לעבר חיים טובים יותר 🤝.
אינתיסאר :)"

– מיני אקטיב


הערת מערכת 0202:
מיני אקטיב הוא ארגון התנדבותי של נשים מזרח ירושלמיות הפועלות בתחומים חברתיים וקהילתיים. פעילותן כוללת חוגי העשרה לנשים בתחומים שונים ופרויקטים חברתיים שונים.

#מוסרארה #מיני_אקטיב

القدس المصرارة
تم تصليح الاشاره بعد ان قامت السيدة هيفاء بتقديم شكوى لمركز الخدمات البلدي على الرقم 025314600 شكرت لها ولمركزتها السيدة اسماء
يدا بيد نحو حياة افضل 🤝
انتصار 🙂

– ميني اكتيف\Mini active

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1975360882758761