Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

🌟💫💥 ~ הערב ~ 🌙⚡️✨

הצצה מאחורי הקלעים 🤓 של עמותת 0202 במסגרת ♢ ח"י רגעים ♢ מיני-פסטיבל אקטיביזם, יזמות ומוסיקה

בואו לשמוע קצת מי אנחנו ואיזו דרך עברנו 🛤, ואפילו קצת ממה שמתוכנן לעתיד, מפי מיכל שרז שילאור, מייסדת העמותה.

20:30 | הדיר – בית מרזח בהנסן Hadir – The Bar at Hansen
🤩🥳
קישור לאירוע:
https://www.facebook.com/events/223143365266327/

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1971163239845192