Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"ג'בל אל-מוכבר, רחוב שכונת אל-מדאריס 40
שורטט מעבר חציה לאחר שהחברה אמאל הגישה תלונה למרכז השירותים העירוני, במספר 025314600. תודה לה ולמרכזת שלה, גברת סמאח.
יד ביד לעבר חיים טובים יותר
אינתיסאר :)"

– מיני אקטיב

[תרגום תגובה נבחרת:]
– "שיהיה בהצלחה כל הזמן! לעבר חיים טובים וסביבה נקייה ללא מחלות. תודה למיני אקטיב"

——
הערת מערכת 0202:

מיני אקטיב הוא ארגון התנדבותי של נשים מזרח ירושלמיות הפועלות בתחומים חברתיים וקהילתיים. פעילותן כוללת חוגי העשרה לנשים בתחומים שונים ופרויקטים חברתיים שונים. אחד הפרויקטים הבולטים שלהן הוא יצירת רשת של פעילות קבועות המדווחות למוקד העירוני על תקלות בתחום התשתיות והתברואה בשכונות מזרח ירושלים.

#תשתיות #גבל_אלמוכבר

جبل المكبر شارع حي المدارس 40
تم تخطيط خط المشاه بعد ان قامت العضوة امال بتقديم شكوى لمركز الخدمات البلدي على الرقم 025314600
شكرا لها ولمركزتها السيده سماح
يدا بيد نحو حياة افضل
انتصار 🙂
– ميني اكتيف\Mini active
[من التعليقات:]
– بالتوفيق دائمن نحو حياة افضل وبيئة نظيفة خاليه من الامراض وشكراا للمني اكتف

http://katzr.net/18bc92

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1968270260134490