Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

" אני רואה שהעירייה אחרי הבחירות נעשתה יותר גזענית, כל יום יש הרס [בתים], מה הסיפור שלהם??"

– דף הפייסבוק 'הכפר צור באהר'

[תרגום תגובות נבחרות:]
– " תשאל את רמדאן דבש חחח "
– " לך תשאל את רמדאן דבש, אבל הוא צריך שמישהו יצביע לו.. אנשים חכמים משקרים"
– " איפה דבש מאנשי צור באהר?"

—–
הערת מערכת 0202:
[1] רמדאן דבש הוא יו"ר המנהל הקהילתי בצור באהר. הוא עומד בראש סיעת 'ירושלים עירי' וניסה ללא הצלחה להיבחר למועצת העיר בבחירות האחרונות. לפוסט קודם של רמדאן דבש מיום הבחירות ראו: http://bit.ly/2FejTkN

* הפוסט המקורי ככל הנראה נמחק.

#הרס_בתים #צור_באהר #רמדאן_דבש

بشوف البلديه بعد هالإنتخابات زادت عنصريه كل يوم صار هدم شو قصتهم؟؟

– قريه صور باهر

[من التعليقات:]
"- اسئل رمضان دبش ههه"
"- روح اسأل رمضان دبش بس بدو حدا ينتخبو شاطرين يكزبو"
"- وين الدبش ابن صور باهر"
http://bit.ly/2qyjOhG

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1957491917878991