Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"אנו קוראים לתושבים להימנע מלהתקרב לגדר במחנה הפליטים שועפאט בשכונה התחתונה בשל הסכנה מהצטברות מי ביוב."

– מדינת מחנה הפליטים שועפאט

[תרגום תגובה נבחרת:]
– "יש מישהו שרוצה לקחת את האדמה ולבנות בה? הלך הרחוב"

—–
הערת מערכת 0202:
מחנה הפליטים שועפאט הוקם ב-1965 על ידי אונר"א והוא נפרד משכונת שועפאט הסמוכה לו. לאחר מלחמת 1967 המחנה סופח לתחום השיפוט המוניציפלי של ירושלים. עם השנים נוספו לו השכונות ראס ח'מיס, ראס שחאדה ודאחית א-סלאם. בדומה לכפר עקב ומחנה הפליטים קלנדיה, עם בניית גדר ההפרדה מחנה הפליטים שועפאט נשאר מעברו השני, וההגעה לשאר העיר מחייבת מעבר במחסום. מציאות זו יוצרת בעיות משילות ומתן שירותים עירוניים הנוספים לבעיות קודמות של עוני וצפיפות גבוהים. מחנה הפליטים סובל מרמות גבוהות של פשיעה, אלימות וסחר בסמים.
לקריאה נוספת אודות מחנה הפליטים שועפאט במדריך השכונות של 0202 ראו: https://goo.gl/p9iw6n

#מחנה_פליטים_שועפאט #תשתיות #גדר_ההפרדה

ندعو السكان عدم الاقتراب من مناطق الجدار في مخيم شعفاط الحاره التحته بسبب الخطر من تراكم مياه المجاري

– دولة مخيم شعفاط

[من التعليقات:]
"- في حدا بدوا ياخذ الارض ويبني فيها ما في شارع "
http://bit.ly/2RNLs5X

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1958494931112023