Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"אחר כך שואלים "למה אתם מחנכים את הילדים שלכם על שנאה"! תראו איך הציונים מחנכים את הילדים שלהם."

-מרכז התקשורת קלנדיה

[תרגום הכיתוב בסוף הסרטון:]
"אני סמוך ובטוח כי אם התקשורת הערבית הייתה מתעסקת בחשיפה של ההתנהגות המערבית ותכניות הלימוד, היא הייתה מגלה את הדבר הגרוע ביותר מתוך תכניות הלימודים של היהודים, אך למרבה הצער, רובם מקדמים רעיון שמורד בדת שלנו ובארצות המולדת שלנו. אולם, אנו נמשיך להביך אותם בזירה היחידה שלנו – הרשתות החברתיות ואתרי האינטרנט."

—–
הערת מערכת 0202:
הסרטון המצורף נלקח מתוך כתבה של דנה וייס ויאיר שרקי בחדשות 2 משנת 2016. לכתבה: https://bit.ly/2qbV5zs

#חינוך

ثم يسألون لماذا تربون ابنائكم على الكراهية! شاهد كيف يربي الصهاينة ابنائهم.

-مركز قلنديا الاعلامي

https://bit.ly/2z1tmpm

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1950123998615783