Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"פוצצה דלת ביתו של התושב עיסא מוצטפא באל-עיסאוויה ובנו יוסף נעצר."

– מרכז מידע ואדי חילווה-סילוואן

[תרגום קטעים נבחרים מתוך הנאמר בסרטון:]

"בשעה 4 בבוקר, לא דפקו בדלת ולא צלצלו בפעמון, עם מכונה שברו את הדלת.
ראינו אותם כבר בתוך הבית ואפילו לא היינו לבושים, אני ואשתי.
הם נכנסו ואני אומר לו: 'מה אתם עושים? לא פתחנו לכם בכלל, איך אתה שובר את הדלת?'
הוא אומר לי: 'הנה [מוקד] 100, אתה יכול ללכת ולהתלונן עלינו.'
אמרתי לו: 'מה שעשיתם זה מעשה פשע!'
הם התחילו לעשות חיפוש ולהרביץ לאישה […] אנחנו בכלל לא פתחנו להם, אם היו דופקים בדלת היינו פותחים כרגיל. זו פעם ראשונה שהם באים בצורה כזו, חייתית, לא נורמלית.
אחר כך אני אומר לו: 'טוב, מה עשית למה ככה שברת את הדלת?' יש לי ילדים קטנים פה מתו מפחד.
הוא לקח לי את הטלפון ואמר 'תתקשר לבן שלך'. התקשרתי, הם שמעו את הטלפון שלו מצלצל ולקחו את הטלפון. הם שמו לילד מין שקית או מסיכה, אני לא יודע מה, והלכו.
– 'כמה בערך נכנסו לבית?'
– 'בערך 10'
– 'לבוש אזרחי? מודיעין?'
– 'לא, חבשו מסיכות. לא ראו את הפנים של אף אחד מהם.'"

#עיסאוויה #מעצרים

تفجير باب منزل المواطن عيسى مصطفى في # العيسوية واعتقال نجله يوسف

– مركز معلومات وادي حلوه -سلوان

https://bit.ly/2NT4HbK

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1948523495442500