Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"חזרנו ללימודים 😊
הכיתות ברמה א', ב' וג' בקורס השפה העברית שבו לספסלי הלימודים.
בהצלחה לכולן"

– מיני אקטיב

—–
הערת מערכת 0202:
מיני אקטיב הוא ארגון התנדבותי של נשים מזרח ירושלמיות הפועלות בתחומים חברתיים וקהילתיים. פעילותן כוללת חוגי העשרה לנשים בתחומים שונים ופרויקטים חברתיים שונים. אחד הפרויקטים הבולטים שלהן הוא יצירת רשת של פעילות קבועות המדווחות למוקד העירוני על תקלות בתחום התשתיות והתברואה בשכונות מזרח ירושלים.

#לימודים #עברית #קהילה

ورجعنا ورجعنا على التعليم 😊
عودت صف المستوى الاول والثاني والثالث من دورة اللغه العبرية الى مقاعد الدراسه
بالنجاح للجميع

https://bit.ly/2AmaQcW

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1949137132047803