Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"הם התאחדו אל מול שערי אל-אקצא כשעיניהם נשואות לעבר שחרור. מה אמרו המקדסים [הערבים המזרח-ירושלמים] בלכתה של שנת 2017 ופתיחתה של שנת 2018?"

[מתוכן הסרטון:]

מרואיין 1: "מה שקרה הוא מספר היהודים שעלה בשנה האחרונה".

מרואיינת 2: "אירועי מסגד אל-אקצא שאירעו בחודש יוני, במהלכם הם [היהודים] הציבו שערים אלקטרוניים בפתח השערים לאחר הפיגוע שאירע בו. בעקבות זאת חלה התקהלות מקדסית-פלסטינית על מנת לסכל את ההחלטה הזו, והשבח לאל, ניצחנו בסופו של דבר. בכל הנוגע לאל-קודס [ירושלים], נייחל בעזרת האל שהשנה היא תשוחרר, אם ירצה האל יתברך… ושהנוער יהיה ער יותר לחשיבותם של אל-קודס ואל-אקצא".

מרואיין 3: "המצור על אל-אקצא בו היו מאמצי המקדסים [להגן על העיר] אדירים מאין כמותם".

מרואיינת 4: "טראמפ החליט שיעביר את השגרירות האמריקנית לאל-קודס".
קריאות ברקע: "אללה אכבר!"
"אני מאחלת לשנה הבאה שפלסטין תשוחרר מהנהר [נהר הירדן] עד לים [התיכון], לא רק אל-קודס, כל פלסטין – כל גרגר אדמה בפלסטין יוחזרו לבעליו, ודגל האסלאם יונף מעל כל אדמת פלסטין".

מרואיין 5: "שנוכל להיכנס לאל-אקצא כמו בעבר, וכבר לא תהיה נוכחות רבה כל כך של משטרה וכאלה. שנוכל להיכנס כמו שנוח לנו, מבלי שיהיו לנו בעיות".

מרואיינת 6: "העברת השגרירות [האמריקנית] מתל אביב לאל-קודס, זה לא אמור לזעזע את העולם, משום שפלסטין כולה כבושה. חבל על כל הדיבורים, היא כבושה. אנחנו רוצים לשחרר את פלסטין מהים עד הנהר".
קריאות ברקע: "אחדות אחדות אחדות לאומית, כל הכוח לטובת המהפכה!"

מרואיין 7: "אני מייחל כי העיר אל-קודס תרים ראשה בגאווה היום כבת חורין ותירק בפניו של הכובש הזה. אני מייחל שנשוב לאהוב האחד את השני כמו בימים עברו. אבלהאמת שמשאלתי נראית כמו סיפורי ניסים ומעשיות היום".

מרואיינת 8: "בעזרת האל, אללה מכין עבורנו, ובשנה החדשה תהיה אל-קודס בירתנו שלנו, כולה, ונצא לחופשי".

-אל-ג'זירה עמוד אל-קודס

—-
הערת מערכת 0202:
לפוסט קודם אודות תגובת המקדסים על המגנומטרים בכניסה למסגד אל-אקצא ראו: https://goo.gl/885PLp
לפוסט קודם על האירועים בירושלים לאחר הכרזת טראמפ ראו: https://goo.gl/zB1qVF

#סיכום_2017 #השנה_החדשה #פתיחת_2018 #מסגד_אלאקצא

توحدوا على أبواب الأقصى وعينهم على تحريره.. ماذا قال المقدسيون في وداع عام 2017 واستقبال عام 2018؟
https://goo.gl/WDr9NY

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1782190512075800