Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"המשמעות האמיתית של הכיבוש: כשאתה לא יכול להגיע למסגד אל-אקצא בגלל הגיל שלך…"

– מוכבר נט

[תרגום הסרטון:]

"כאן, ב[מחסום] קלנדיה, ניסיתי להיכנס להתפלל את תפילת יום שישי באל-קודס, אבל למרבה הצער אסרו עלינו לעבור, בטענה שאני בן פחות מ-40. אני כאן עם המשפחה הנהדרת שלי, בואו תגידו שלום… אבל זה שבאתי עם באתול, סוסו ותסביח החמודות לא עזר לי להיכנס לאל-אקצא.
האמת שזה ממש מדכא ומעלה הרבה תהיות, כמו מה עם האנושיות שישראל אוהבת לדבר עליה? מה עם הרצון לשלום שישראל אוהבת לדבר עליו? מה עם הכבוד לדתות שישראל אוהבת לדבר עליו? הרי אנחנו נכנסים רק כדי להתפלל, לא בשביל שום דבר אחר… אבל עדיין נתקלנו בסירוב.
זאת המשמעות האמיתית של הכיבוש: כשאתה לא יכול להגיע למקומות הקדושים עבורך ומונעים ממך להיכנס אליהם רק כי אתה מוסלמי. כל זה בזמן שמתנחלים יכולים להגיע בלי בעיה, בכל הגילאים ומכל רחבי הארץ. זאת המשמעות האמיתית של הכיבוש."

#אלאקצא #תפילת_יום_השישי

المعنى الحقيقي للاحتلال
إنك ما تقدر توصل للمسجد الأقصى بحجّة العمر ..
– المكبر نت
https://bit.ly/2sSCysT

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1848275208800663