Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"פואד עיסא אבו חאמד, מרצה לביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, תושב צור באהר בריאיון לערן זינגר: "הרבה אנשים רצו לראות את מסי אך אי אפשר להוציא את הנושא מהקונספט הכללי הנתפס פוליטי".
תושבי מזרח ירושלים רוצים מקום של כבוד ולקבל יחס דומה לשכן. הממסד צריך להשכיל ולתת לתושב הערבי – ולכבד במתן שירותים נאותים יהיה מקום של שפיות".

– רשת ב'

קישור מקורי: https://bit.ly/2sZvCKT

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1848214278806756