Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בג"ץ לטובת הציבור החרדי.

בג"ץ לטובת הציבור החרדי.

אנחת רווחה (זמנית) נשמעה היום בחברה החרדית לאחר שבג"ץ פסק כי ההחלטה על ביטול סבסוד מעונות היום לילדי האברכים כבר בשנת הלימודים הנוכחית תתבטל ולא תחול בשנת הלימודים הנוכחית.

כזכור, [*] על פי חוק המעונות שיזם שר האוצר אביגדור ליברמן, משפחה שאחד ההורים אינו עובד לא תקבל תקצוב למעונות יום והסבסוד יהיה רק למי ששני ההורים עובדים במשרה מלאה. מה שאומר בפועל שכל ילדי האברכים, שאביהם אינו עובד אלא יושב ולומד תורה כל היום ותורתו אומנתו, לא זכאים יותר לסבסוד מעונות.

לבג"ץ הוגשו שתי עתירות, על ידי משפחות חרדיות ובעלי מעונות יום, שאוחדו, ובה הם דורשים לבטל את ההחלטה על ביטול סבסוד מעונות יום למשפחה בה בן הזוג לומד לימודים תורניים – או לחילופין לדחות אותה לשנת הלימודים הבאה, היות וההחלטה התקבלה בעיתוי מאוחר – לאחר פתיחת שנת הלימודים במגזר החרדי.

במהלך הדיונים שאלו שופטי ההרכב את נציגת המדינה "כיצד ניתן לעשות שינויים שכאלו באבחה אחת באמצע שנת הלימודים וללא שניתן להורים זמן סביר בכדי להיערך בהתאם" ודרשו ממנה "לבוא וליתן טעם מדוע לא לדחות את ביטול הסבסוד לשנת הלימודים הבאה".
נציגי המדינה טענו כי היות ששר האוצר ושרת הכלכלה הודיעו על דחיית ביצוע ההחלטה עד לחודש ינואר, אין צורך בדחיות נוספות ויש לממש את ההחלטה. אולם כאמור, בפסק הדין המתפרסם כעת קבעו שופטי ההרכב השופטי גרוסקופף ושטיין כי החוק לא יהיה תקף בשנת הלימודים הנוכחית ומי שהיו זכאים לסבסוד בעבר ימשיכו לקבל סבסוד גם בשנת הלימודים תשפ"ב.

בציבור החרדי שמחו היום על פסיקת בג"ץ אך הרגשות מעורבים מכיוון שהחוק לא בוטל וכרגע הוא תקף, רק ביצועו נדחה לשנה הבאה.

יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני אמר: אני מברך על החלטת הבג"ץ לדחות השנה את גזירת ליברמן שמשפחות אברכים תהיינה חייבות לשלם מחיר מלא על המעון של ילדיהם. אמנם בית המשפט לא התמודד עם הנושא עצמו כאשר האישה עובדת והאב לומד תורה, שיימשך הסיבסוד גם בשנים הבאות, והוא רק נתלה בעילה המשפטית שאי אפשר לשנות את הסיבסוד קרוב ובתוך שנת לימודים. אני מקווה כי עד שנה הבאה בעזרת השם נתפטר מהממשלה הרעה הזאת ובעיקר מהאיש הרע והאכזר ליברמן.

גם ח"כ יעקב אשר התייחס היום אל פסיקת בג"צ ואמר: "אפילו שופטי בג"ץ הבינו שהצעד הברוטלי של ליברמן נגד האמהות החרדיות לא עומד בשום מבחן חוקי והגיוני וזרקו אותו מכל המרדגות, אני מברך את ארגון אמת ליעקב והעותרים על עבודה משותפת ונחושה נגד הגזירה הדרקונית הזו. בעזרת השם, עד שנה"ל הבאה הממשלה הרעה הזו תחלוף מן העולם יחד עם שלל גזירותיה"

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

◀צילום: Birkatizhak. https://bit.ly/3AAxUC3

=====

הערות מערכת

[*] על החוק והתגובות בעולם החרדי כלפי החוק ראו כאן: https://bit.ly/3Gp2S2m

#חוק_המעונות #ליברמן #בגץ

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p480x480/271776150_5124909487527718_1595832162542357563_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=OJ3C_OsWyGoAX8A4PXy&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8zMHlSmOgdv4oTx_rDntULyEzksbyHeGQ8ck_n50yyZg&oe=61E3C6F7`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5124921517526515/