Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

דרמה בעולם הישיבות הספרדיות

דרמה בעולם הישיבות הספרדיות

מכתב חסר תקדים יצא מבית דין מיוחד, ברשות הדיינים הרב ירחי והרב בוארון, שהוקם בעקבות תלונות ועדויות של בחורים רבים, שקובע כי שני הרבנים יצחק טופיק ומשה טופיק מישיבת באר יהודה פגעו בצורה קשה בעשרות בחורים בדברים שקשה אפילו להעלות על הכתב ומעשים אלו נמשכים גם בימים אלו וברור שעל פי ההלכה אנשים אלו אסור שיהיו בקשר עם בני נוער בשום אופן
בעקבות כך בית הדין אוסר לשלוח בחורים לישיבה הזו וכן לסייע בכל דרך ברישום לישיבה. בית הדין מזהיר שמי שיעשה זאת גדול עוונו מנשוא בחטא הגדול שמוריד בחורים רבים לבאר שחת
כמו כן ממליץ בית הדין לבחורים שעברו את הפגיעות הקשות לפנות להגשת תלונה במשטרה בהקדם האפשרי

יש לציין שבעבר, בעקבות תלונות על פגיעות מיניות של יצחק טופיק בבחורי הישיבה, התחייב יצחק טופיק במכתב (ראו למטה) בו התחייב לא להתייחד יותר עם בחורים לבד, לא ללמוד איתם בחברותא, לא להיכנס לפנימייה, לא למסור שיעורים ולא להשתתף בטיולים

נראה כעת, בעקבות המכתב הדרמטי, שההבטחות הנ"ל לא קוימו ויצחק טופיק המשיך לפגוע בבחורים בישיבה. בעקבות כך בית הדין יצא במכתב הנ"ל להזהיר את כולם שידעו על הפגיעות המיניות החמורות שקורות בישיבת באר יהודה ולמנוע מבחורים לבוא ללמוד בישיבה

‼המכתב פורסם בעיתון מיום ליום

#באריהודה #מכתב #פגיעותמיניות #טופיק

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/240931530_4669934576358547_3875518537933386476_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6g9nhRtiLv0AX_A0fkl&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=1dc093e9eea2e64442af08c8473b9788&oe=61527F92`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4669976279687710/