Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

חלאקה

חלאקה

מעגל החיים- פוסט שני

טקס החלאקה הוא אחד מהטקסים המשמעותיים ביותר בחייו של הילד החרדי.

הטקס נערך כאשר הילד מגיע לגיל 3. אז נהוג לקחת את הילד ולספר את השיער שגדל על ראשו מאז לידתו. (עד אז המנהג הוא לא לספר כלל את הילד) כמובן שהתספורת נעשית בהתאם לכללי ההלכה, המסורת היהודית ומנהגי הקהילה.
בחלאקה קוצצים את השיער הארוך והילד מסתפר בצורה דומה שבו מסופרים המבוגרים בקהילה. על פי ההלכה היהודית אסור להקיף את הראש ואסור לגלח את שיער הפאות, זהו הבסיס למנהג שבו נהוג להשאיר פאות בצדי הראש של ילדים. ילד חסידי יסופר כך שבצדעיו יישארו פאות מסולסלות ואילו ילד ליטאי לרוב יסתפר בצורה כזו שיישאר בצדעיו מעט שערות שיונחו מאחורי אוזניו, כל ילד בהתאם למנהגים ולקהילה אליה משתייכים הוריו.

רבים נוהגים לערוך את הטקס הזה בל"ג בעומר במירון בקברו של רבי שמעון בר יוחאי בליוויי כלי נגינה וחגיגה, ישנם כאלו שנוהגים ללכת לרב או לתלמיד חכם שיחתוך חלק משיער הילד בשביל שישפיע עליו לגדול להיות תלמיד חכם וצדיק כמוהו.

גם אם הטקס לא נערך במירון, בחגיגה הגדולה שם, נהוג לערוך חגיגה בעת הטקס.
בני המשפחה מתאספים וחוגגים את החלאקה ואת זה שהילד הגיע לגיל 3 ומתחיל להיכנס לתוך גיל חינוך, כלומר הגיל שבו מתחילים להטמיע בו את ערכי התורה וההלכה. לעיתים נהוג שכל אחד מבני המשפחה לוקח חלק בטקס וחותך חתיכה קטנה מהשיער לפני שהילד מסתפר בכל הראש.

המנהג לא עתיק במיוחד והוא מובא לראשונה בספרות התורנית לפני כמה מאות שנים. לא ברור מהו מקור המנהג, יתכן שהמנהג במירון הוא המשכו של המנהג לעלות לקבר שמואל הנביא בנבי סמואל בכ"ח אייר (יום פטירתו של שמואל הנביא), ושם לגלח את ראשם של הקטנים ולתת כסף כמשקל השערות לצורך תחזוקת המקום או לעניים.

למרות שמקורו של המנהג לא ברור הוא הפך עם השנים לאחד מהטקסים המכוננים בחייו של הילד החרדי.

‼תמונה: צילום מסך מתוך סרטון

#מעגלהחיים

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/240674859_4660679207284084_4149865389016630718_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=zg9WvI1mPXkAX9Lb1_g&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=f813c6a80ab1e466fb73fa37e6fe0bc0&oe=614C044F`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4660683550616983/