Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

יש להשעות את המורים שאינם מתחסנים

יש להשעות את המורים שאינם מתחסנים

גדולי ישראל רשכבה"ג [1] ר' חיים קנייבסקי [2] והגאון ר' גרשון אדלשטיין [3] בקריאה לציבור החרדי להישמע להוראות הבריאות, להישמר מהדבקה וללכת ולהתחסן במנה השלישית

אמש נפגש ר' חיים קנייבסקי עם פרויקטור הקורונה פרופסור זרקא. בפגישה הכריז הרב קנייבסקי שעל כל אדם להשמר בכל דרך שלא להדביק ולהידבק מדין "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ויש להקפיד על כל הנחיות הבריאות

בנוסף יצא הרב קנייבסקי באמירה חד משמעית שבה הוא קורא להתחסן במנה השלישית של החיסון והכריז שהחיסונים הם 'סיעתיא דשמיא' על מנת למנוע ביטול תורה וחולי
האמירה הדרמטית ביותר של ר' חיים הייתה שחייבים להתחסן ושעל המנהלים להשעות את המחנכים והמחנכות שלא התחסנו

גם ר' גרשון אדלשטיין קרא לציבור לשמור על ההנחיות. אמש מסר ראש ישיבת פונוביז' [4] ר' גרשון אדלשטיין את שיחתו השבועית בישיבה וקרא לכל הציבור להשמר בכל האמצעים הידועים בכדי שלא להידבק בנגיף. היות והמחלה מתפשטת במהירות ויש חיוב שמירת של שמירת בריאות, אדם צריך להיות בריא. בלי בריאות עבודת השם לא נעשית בשלמות

‼דרך הרשתות החברתיות

=====

הערות מערכת

[1] ראשי תיבות של: רבם של כל בני הגולה. כינוי למי שנחשב בעיני הציבור לגדול הרבנים בדור

[2] הרב שמריהו יוסף חיים קַניֶבסקִי (נולד בינואר 1928) הוא מנהיג רוחני בולט בציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים.
לאחר פטירת הרב אלישיב ב-2012 עמד הרב קניבסקי לצד הרב שטינמן בהנהגת רובו של הציבור החרדי-ליטאי, הקשור במפלגת דגל התורה וגיבה את הנהגת הרב שטינמן. מאז פטירת הרב שטינמן ב-2017 הוא מעורב יותר בהנהגת הציבור החרדי. רבים מגיעים לקבל את ברכתו ועצתו.
תוארו בעיתונות החרדית – 'שר התורה'.

[3] הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד הרב חיים קניבסקי כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי

[4] נחשבת לאחת משתי הישיבות החשובות והיוקרתיות בציבור הליטאי, יחד עם ישיבת חברון בירושלים. הישיבה נמצאת בעיר בני ברק אולם רבים מבוגריה גרים בירושלים וממשיכים לשייך את עצמם מבחינת זהותית כבוגרי הישיבה, שהשפיעה עמוקות על החיים שלהם, גם בגיל מבוגר.

@img td:`https://scontent-dfw5-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p480x480/235783649_4657626877589317_2572296796339523112_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=rCN9M-m98wsAX9okAEB&_nc_ht=scontent-dfw5-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=2b18ff572d125754d2a178d539641dc5&oe=614BEBEE`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4657637860921552/