Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ועדת החקירה הממלכתית לחקירת אסון מירון בו נהרגו 45 אנשים

ועדת החקירה הממלכתית לחקירת אסון מירון בו נהרגו 45 אנשים

בימים אלו החלה ועדת החקירה, בראשות השופטת בדימוס מרים נאור, את חקירת האסון כאשר היא מזמנת לוועדה אישי ציבור ועסקנים שהיו מעורבים בתכנון ההילולה במירון למסור את עדותם, לספר על הזווית שלהם באירוע ולבחון האם יש להם חלק באסון הנורא

אחד העדים המעניינים שעלו היום לדוכן העדים הוא הרב אברהם פרויליך, חבר "ועדת החמישה" שמנהלת את האתר במירון

בעדותו תקף הרב פרויליך אנשים רבים שהיו מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות במירון: "מיד עם כניסתי לוועדת החמשה – נכנסתי למלחמת העולם. היו"ר היה הרב רבינוביץ (רב המקומות הקדושים). הוא כפוף להוראות של היועמ"ש. עם כל הכבוד – היועמ"ש יושב בחדר ממוזג בי-ם ונותן הוראות איך לפעול במירון. רבותי, שמעתם עד כמה המקום מורכב. צריך לאפשר לנציג המדינה לפעול. הוא מוגבל, הוא עובד מדינה"

בין השאר הוא התייחס לקבלת ההחלטה לגבי ההדלקה של חסידות תולדות אהרן [1] שבהדלקתה קרה האסון הנורא "צעקתי (לרב רבינוביץ) שאין לאנשים לאן לברוח, אני צועק 'הצילו' לתולדות אהרן, לאיפה הם יברחו? לעזרת נשים שגם היא מלאה. לאיפה? "יש גשר דב"? הרי זה טירוף הדעת. זה צוואר בקבוק. ולאיפה נשים יברחו"

הוא הוסיף: "הטריבונות של 'תולדות אהרן' הם אם כל חטא. הם הביאו למקום הרבה אנשים. איך שראיתי מה קורה התחלתי להזעיק שמיים וארץ, איך ש"הביריון" (ויז'ניצר) הזה יצא (המהנדס של המקום)

בהמשך הוא התייחס בכלליות להדלקות הרבות שיש במקום בל"ג בעומר "ההדלקה של תולדות אהרן, גם בויאן [2] ותולדות אברהם יצחק, [3] אסור שיתקיימו שם. אני אומר את זה באחריות מלאה כרב ומקורב לחוגים האלו, אסור שיהיו שם. זה הפך לאירוע שגלש מקדושת המקום, אירוע קבוצתי, כל אחד מתחרה בשני, אסור שזה יהיה שם"
"כל שנה יש כמעט אסון. כל שנה היה כמעט אסון. לא היה אפשר להעביר סיכה. לא רק בתולדות אהרן, גם בבויאן ותולדות אברהם. אני ראיתי את זה בשנים עברו."

בנוסף התייחס הרב אל תהליך ההדלקה של אדמו"רי החסידויות ותקף באמירות קשות ודרמטיות את האדמו"רים שפועלים במקום: "האדמו"רים משחקים עם הצמר גפן שעה לפני ההדלקה, במקום להצית גפרור ולהדליק וללכת"
"מה זה המשחק הזה עם הצמר גפן? מה זה ההצגות האלו? חייבים לעצור את כל ההדלקות מלבד הדלקה אחת, הדלקה שלא תימשך יותר מ-2 דקות, שהאדמו"ר יישב בחדר ויתבודד, וידבר עם המלאכים. אחרי זה שייצא וידליק ב-2 דקות"

בהתייחסותו על מרכז המקומות הקדושים הרב פרויליך לא מהסס גם כן להתבטא בחריפות: "הם לא הגישו שמונה שנים דוחות לרשם העמותות. מה לעשות שהמרכז מגיש כל שנה דוחות לרשות החברות ולא לרשם העמותות. והוא גוף המפוקח על משרדי הדתות והאוצר."

‼דרך הרשתות החברתיות

‼צילום: ההרוגים באסון הנורא מתוך תמונה שפורסמה בעיתון יתד נאמן לאחר האסון

=====

הערות מערכת

[1] חסידות תולדות אהרון – חצר חסידית ירושלמית מאנשי היישוב הישן המשתייכת ל"עדה החרדית". החסידות מתאפיינת בקנאות דתית ובהתנגדותה לציונות. מרכז החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים.

[2] חסידות בויאן- חסידות שמקורה באוקראינה המונה כמה אלפי בית אב. מרכז החסידות הוא בירושלים, אך הגרעין הגדול של החסידים מתגוררים בביתר עילית.

[3] תולדות אברהם יצחק – חסידות ירושלמית המשתייכת לקהילות היישוב הישן ומזוהה עם ערכי העדה החרדית.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/239445709_4655602591125079_8362795928427861990_n.png?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=wjfpVpVvzR8AX9g6lNf&_nc_oc=AQlSm_OhnM_ZguLli-U1DLnsQCtJ6vH4svLccDxdMn2O_ZiNFkXUGbt_qo6PixRh6O8&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=0a5049800ea0c0599479ae8cf7f4f53f&oe=61496A02`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4655609681124370/