Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סערה בארגון ״איחוד הצלה״:

סערה בארגון ״איחוד הצלה״:

הדיינים הרב סילמן והרב שריאל רוזנברג התפטרו מועדת הרבנים של הארגון בטענה שהארגון ״שינה את צביונו״.
בהמשך לכך בית ההוראה של זכרון מאיר (שהעומד בראשו -הרב וואזנר- [1] הוא גם נשיא הארגון המתחרה ״הצלה גוש דן״) הוציא פסק האוסר להתנדב בארגון.

הארגון קיבל בתדהמה את ההתרחשות והוציא את ההודעה הבאה:

באיחוד הצלה ישנם מעל – 6,000 מתנדבים מכלל חלקי הציבור במדינת ישראל הנותנים מענה בכל רחבי הארץ לכ-2000 אירועי חירום מדי יום 24 שעות ביממה ובהתנדבות מלאה.

המתנדבים בארגון מקבלים את המעטפת המלאה לצורך פעילותם תוך התאמה לפי דתו מצפונו ואורח חייו של כל מתנדב. כך גם מתנדבי הארגון מהחברה החרדית אשר הינם חלק בלתי נפרד מאז הקמת איחוד הצלה ופועלים בנושאים ההלכתיים ע"פ הוראות הרבנים וההלכה.

צר לנו כי גורמים אינטרסנטים המעוניינים לפגוע בקמפיין לגיוס ציוד מציל חיים למען איחוד הצלה המתקיים בימים אלו עושים כל שביכולתם לפגוע בפעילותם של אלפי מתנדבי הארגון משיקולים זרים אשר בינם לבין הצלת חיים אין דבר.

‼דרך הרשתות החברתיות

‼תמונה: מתוך עמוד הפייסבוק של הארגון

=====

הערות מערכת

[1] בנו של הרב שמואל וואזנר – רב חסידי בני ברקי שהיה אחד מפוסקי ההלכה הבולטים בציבור החרדי. הוא הרבה לעסוק בנושאים שקשורים להלכה וטכנולוגיה. נפטר ב-2015.

#איחודהצלה #הצלהגושדן #התפטרות #סערה

@img td:`https://scontent-atl3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/239066898_4651932874825384_1057848295362133168_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=u2ISz9haZYwAX9G3cOb&_nc_ht=scontent-atl3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=b32aeb29cb483aa0db3be920658fb124&oe=6147B837`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4651951561490182/