Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מטה ההסברה החרדי – משרד הבריאות

מטה ההסברה החרדי – משרד הבריאות

על גבי לוחות המודעות בערים החרדיות [1] יצא משרד הבריאות בקמפיין לעידוד צעירים להתחסן נגד קורונה בצורה של מודעות "אירוסין" בעיתונים החרדים [2]

במהלך הימים האחרונים הודבקו על גבי לוחות המודעות בבית-שמש, בני-ברק, ירושלים, מודיעין-עלית, אלעד, ביתר, אשדוד, פתח תקווה, ובריכוזים חרדיים נוספים מודעות בהן מצויינים שמות חתנים וכלות שהם והוריהם התחסנו, תחת הכותרת: "דורות ישרים מבורכים, מצייתים לגדולי ישראל ומתחסנים"

המודעות דומות בסגנונן למודעות המאורסים המתפרסמות כמעט מדי יום בעיתונים היומיים החרדים

במטה ההסברה החרדי מסבירים: ״בשידוכים, כמו בכל צומת בחיים שבה יש לקבל הכרעה, אנו מתייעצים ומצייתים לדעת תורה, גם בסוגיית החיסונים נציית לגדולי ישראל שהורו לכל הצעירים מגיל 12 ומעלה להתחסן ולהגן על עצמנו מפני הנגיף״

‼דרך: הרשתות החברתיות

=====

הערות מערכת

[1] אחד הדרכים הפופולריות בחברה החרדית להעביר מסרים היא דרך לוחות מודעות במקומות ציבוריים בתוך השכונות החרדיות

[1] בעיתונים החרדים נהוג כל יום לפרסם אודות בחורים ובחורות מהמגזר שבאו בברית האירוסין. מצוינים השמות של בני הזוג ביחד עם שם הישיבה שהבחור למד ושם הסמינר שהבחורה למדה ובנוסף מצוינים שמות האבות של הזוג הטרי

@img td:`https://scontent-atl3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/235588092_4639497432735595_6391058808878880738_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=zN7J2U_dZ4kAX-XgPVb&_nc_ht=scontent-atl3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=a3302a12584b1cc694a53ae59ff485bb&oe=6141E9EE`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4639500966068575/