Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

שיחקו כניצבים ב'שבאבניקים' וסולקו מהישיבה.
שני בחורי ישיבה ששיחקו כניצבים בסדרה הפופולארית 'שבאבניקים' סולקו ממקום לימודם ע"י ראש הישיבה בה הם לומדים • ל'בחדרי' נודע כי הבחורים שיחקו בצילומי הסדרה כשהיו בשיעור ב', כעת הם כבר בוועד ד'. [1]

שני בחורים, תלמידי ישיבת 'דרך חכמה' בשכונת הר-נוף בירושלים המוכנה בז'רגון הישיבתי 'סילבר' הועפו מהישיבה לאחר שנתפסו כי שיחקו כניצבים בסדרה 'שבאבניקים' המשודרת בימים אלה בחברת הטלוויזיה HOT. הסדרה מגלמת בחורי ישיבה שבאבניקים החיים בתוך ישיבה מצוינת.

ל'בחדרי חרדים' נודע כי לפני כשנתיים שילמו לכמה בחורי ישיבות שיבואו לכמה שעות בכדי להיות ניצבים עם כובעים וחליפות, שני הבחורים האלה היו בין עשרות בחורי הישיבות שהגיעו.

לכתבה: https://goo.gl/uGgS5T

============
הערות מערכת 0202:

[1] שיעור (וַעד): ביטוי מקובל בישיבות המקביל למחזור, או שנתון בבתי ספר.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1845218652163501