Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"אנחנו קרובים היום לציבור המסורתי של הליכוד יותר מאשר לציבור הדתי-לאומי של גבעת שמואל"

"אנחנו קרובים היום לציבור המסורתי של הליכוד יותר מאשר לציבור הדתי-לאומי של גבעת שמואל"

*חבר הכנסת אריה דרעי בראיון לעיתון 'משפחה' מתבטא במילים חריפות נגד הציבור הדתי לאומי*

דרעי התראיין ראיון עומק בעיתון אצל אבי בלום ויוסי אליטוב ובו הוא שטח את משנתו הפוליטית סביב נפתלי בנט (אותו כינה לא מזמן "חתיכת שקרן") וההתנהלות של הממשלה החדשה בראשותו.

בהקשר של המתח שנוצר בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי מתבטא דרעי במילים קשות: "לא בינינו לבין כל הציבור הדתי-לאומי, אלא לחלק הזה שלא אוהב את החרדים ואת הרבנות. בגבעת שמואל למשל, אורח החיים המקובל הוא שבשבת בבוקר הולכים לבית כנסת, ואחרי הצהריים כולם נמצאים בקלאב או בסאונה. אין להם בעיה עם זה".

דרעי נשאל האם הוא חושב שכל הדתיות של בנט היא אך ורק בכדי למשוך מצביעים דתיים לאומים "עזבו, אתם יכולים להגיד חובש כיפה, תישארו בהגדרה הזו. לגוף השאלה, תראו, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות ראש ממשלה, אף אחד מאיתנו לא מחפש קריירה ביטחונית, אף אחד מהחרדים לא מחפש את זה. אנחנו מקבלים מראש תוצאות של בחירות אם זה ימין או שמאל, אנחנו מבינים שזה מה שהציבור בחר ואנחנו מנסים לראות אם אנחנו יכולים לחיות עם זה או לא. פה קרה משהו אחר לגמרי: אדם שמפלגתו קטנה ממפלגתי במנדטים – שס גדולה בשלושה מנדטים ממנו, אדם שהתנהל על בסיס של קולות ימין, הודיע שהוא הולך איתנו, שהוא חלק מהימין, פתאום שובר בצורה קיצונית לשמאל – ועם שישה מנדטים הוא ראש ממשלה".

‼דרך: ראיון שנערך בעיתון משפחה

‼בתמונה: קריקטורה של אבישי חן שלועגת לדתיותו של נפתלי בנט. הקריקטורה פורסמה בעיתון משפחה

=====

#משפחה #ראיון #דרעי #דתילאומי

@img td:`https://scontent.fzty3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/233531621_4628362510515754_5936091449450091831_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=h0d_5cp2oOEAX9fd6Nb&_nc_ht=scontent.fzty3-2.fna&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=44791609cbf19be5f9e75b3f8bad795a&oe=613DC055`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4628372657181406/