Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

מאיר פרוש על חוק הגיוס: “לא יהיה אף לומד תורה שיסגור את הגמרא”

מאיר פרוש על חוק הגיוס: “לא יהיה אף לומד תורה שיסגור את הגמרא”

*”היהדות הנאמנה תיאבק בכל האמצעים העומדים לרשותה ותפעל בכל הדרכים כדי שכל לומד תורה בארץ ישראל יוכל להמשיך ולשקוד בה ללא כל הפרעה”, מבהיר הח”כ ברקע קידום חוק הגיוס, עליו אמר כי הוא “צעד חסר תועלת מבחינה מעשית”*

אחרי פרסום תזכיר חוק מעמד בני ישיבות, שוחח ח”כ מאיר פרוש עם עסקנים באגודת ישראל, להם אמר כי מדובר בכרסום חמור במעמד בני הישיבות ובניסיון להוביל לצמצום לימוד התורה בישיבות.

פרוש התייחס לסעיפים המגדירים יעדי גיוס ולקביעת סנקציות כלכליות משמעותיות לישיבות שלא יעמדו ב-95% מהיעדים לאחר כניסת החוק לתוקף. “הניסיון להתנות תמיכת המדינה בלומדי התורה בכפוף לעמידה ביעדי גיוס החרדים הוא אווילי”.

הוא הסביר כי “קודם כל משום שמדובר בצעד חסר תועלת מבחינה מעשית. לא יהיה אף לומד תורה אחד שיסגור את הגמרא רק בשל הנחיה ממשלתית כזו או אחרת. אלמלא התורה אין לנו זכות קיום ושום סנקציה בעולם שתושת על ידי מאן דהו לא תשנה זאת”.

“אך יותר חמור מכך הוא המשגה ההיסטורי המובל בעיניים פקוחות על ידי הממשלה הנוכחית בכל הנוגע לעולם התורה, ללומדי תורה ולמעמד בני הישיבות”.

בהמשך הזכיר כי “התמיכה בלומדי התורה מאז קום המדינה הייתה אבן יסוד. ממשלות קמו ונפלו מימין ומשמאל, מפלגות, באו, שלטו, ונעלמו, אולם איש מהן לא ערער על עצם התמיכה בלומדי התורה. הנסיגה מהמדיניות הזו מעוררת דאגה”.

בדבריו חזר והזכיר את הנחיית מועצת גדולי התורה [1] שהורתה להיאבק ללא פשרות ולהתנגד לכל עניין של הצבת יעדים בחוק ואמר כי כבר הובהר אינספור פעמים לכל הגורמים כי היהדות החרדית המאורגנת איננה ספקית של כוח אדם לצבא, ולכן אין שום מקום לקביעת יעדים כאלו ואחרים ואף לא לשעבד את התמיכה הממשלתית הניתנת מקדמת דנא לאספקת היעדים שהממשלה מבקשת מהחרדים”.

“היהדות הנאמנה תיאבק בכל האמצעים העומדים לרשותה ותפעל בכל הדרכים כדי שכל לומד תורה בארץ ישראל יוכל להמשיך ולשקוד בה ללא כל הפרעה”, הצהיר לסיום פרוש.

‼דרך JDN

https://bit.ly/37HfNgq

‼צילום: zaher abu elnaser

https://bit.ly/2VVm0mc

=====

הערות מערכת 0202

[1] מועצת גדולי התורה – חבר רבנים בכירים המנהיגים את מפלגת ‘דגל התורה’ הליטאית.

#גיוס #פרוש #מאבק #תזכיר #חוק

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p480x480/233080974_4627360900615915_3375363767670524307_n.png?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=d44WWU2tfC8AX-JxZoT&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=d84c350c9e6e5a52936d8088f3041e82&oe=613ED209`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4627368833948455/