Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

השר לשירותי דת מתן כהנא בפגישה עם שגריר אוקראינה ד״ר יבגני קורניצ׳וק: מתווה אחראי לנסיעת החסידים לאומן הוא אינטרס ישראלי-אוקראיני.

השר לשירותי דת מתן כהנא בפגישה עם שגריר אוקראינה ד״ר יבגני קורניצ׳וק: מתווה אחראי לנסיעת החסידים לאומן הוא אינטרס ישראלי-אוקראיני.

השר לשירותי דת מתן כהנא נפגש הבוקר (ה) עם שגריר אוקראינה בישראל ד״ר יבגני קורניצ׳וק בלשכתו והציג בפניו את עיקרי "מתווה אומן" שגיבש יחד עם משרד הבריאות. השר הדגיש בפני השגריר את חשיבות שיתוף הפעולה בין המדינות בכדי לנהל את נסיעת החסידים לאומן באופן אחראי שיאפשר נסיעה בטוחה לאומן לכל החסידים המעוניינים בכך.
השגריר קורניצ׳וק הבהיר בפגישה כי אוקראינה מעוניינת בתיאום מלא עם ישראל בנושא וכי המדינה תיערך ככל שיידרש בכדי שביקור החסידים ייעשה באופן אחראי ובטוח.

השר כהנא: "שמחתי לשמוע מהשגריר קורניצ׳וק על ההיערכות של אוקראינה לקראת הגעת חסידי ברסלב לאומן. מתווה אחראי לנסיעת החסידים לאומן הוא אינטרס ישראלי-אוקראיני והתיאום בין המדינות חשוב ביותר.
כפי שהבהרתי השבוע, לא תהיה איפה ואיפה ואפליית ציבור מסוים.
המתווה שאציג בפני הקבינט בימים הקרובים יאפשר לכמה שיותר אנשים לצאת לאומן תוך שמירה כללים שיאפשרו בטחון בריאותי."

‼דרך הרשתות החברתיות

#אומן #ראשהשנה #מתווה #קורניצוק #מתןכהנא #שירותידת

@img td:`https://scontent.fzty3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/222040720_4576011649084174_5257012240769612359_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LpOr8iLi5tgAX9i2Yb2&_nc_ht=scontent.fzty3-2.fna&oh=8353864742f3e5be305413c6d4a2d57a&oe=612948F9`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4576014859083853/