Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

לפני כמה ימים נערך עימות בין חברת הכנסת גלעד קריב לבין העיתונאי החרדי ישראל כהן אודות אחוז התמיכה של המדינה בישיבות.

לפני כמה ימים נערך עימות בין חברת הכנסת גלעד קריב לבין העיתונאי החרדי ישראל כהן אודות אחוז התמיכה של המדינה בישיבות.

ישראל כהן טען שרובו של הכסף מגיע מתרומות מארצות הברית בעוד שגלעד טען שרובו המכריע, 90%, מגיע מהמדינה. בעיתון גלובס בדקו מי מבניהם צודק.

על פי הנתונים של העיתון 60% מהמימון מגיע מתמיכה על ידי המדינה. כך נראה ששניהם לא דייקו. רוב הכסף אינו מגיע מתרומות מחו"ל, המדינה אכן מממנת את רוב התקציב, אך הטענה שהמדינה מממנת 90% מהתקציב אינה נכונה כלל

‼פורסם ברשתות החברתיות

#מימון #ישראלכהן #גלעדקריב #עימות #ישיבות #חול

@img td:`https://scontent.fzty3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/220594311_4567756169909722_7467174020214125606_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=nYcPEBzprqIAX_uVX3G&_nc_ht=scontent.fzty3-2.fna&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=848a429902f81b560367928e6251ceff&oe=6123E82E`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4567779743240698/