Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

חבר ה'מועצת' [1] נגד כהנא: "הורס את הכשרות"

חבר ה'מועצת' [1] נגד כהנא: "הורס את הכשרות"

*חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, במתקפה חריפה נגד רפורמת הכשרות של מתן כהנא: "זה הרס של הרבנות, הרס של הציונות. לא נדע מה כשר"*

חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, במתקפה חריפה נגד רפורמת הכשרות של מתן כהנא: "זה הרס של הרבנות, הרס של הציונות. לא נדע מה כשר". הריאיון המלא, מחר בתוכנית 'סוגרים שבוע עם ישי כהן'.

לדבריו: "הפירוש של המילה רפורמה הוא תיקון, ואני חושב שכאן אין תיקון, אלא הרס של הרבנות והרס של הציונות.

"שתדעו שאני כעולה מחו"ל, וכמוני כל אלו שעולים לארץ ישראל תמיד ידענו שבארץ אפשר לאכול בכל מקום, וכעת ישראל תהפוך למקום כמו חלק ממקומות בחו"ל שבהם נמנעים מלאכול בגלל נושא הכשרות".

הרב וייס המשיך בדבריו הקשים: "אני מאמין שבצעדים שקשורים לכשרות יש מגמה של ביטול זהותה היהודית של מדינת ישראל. האם מישהו ידע להגיד בעתיד מה כשר, האם זה כשר וכו'? כל אחד ואחד שירצה יקים לו גוף פרטי משלו, וימצא לו רב פנסיונר שינהג כפי האינטרסים וכפי הביזנעס הפרטי שלו".

לדבריו: "מה שקורה כאן זהו דבר איום ונורא שמחזיר את מדינת ישראל לתקופת ה'שטעטאלע' של פעם, ולא רק שזה אנטי ציוני, זה גם יגרום ליהודים לא לעלות ארצה".

‼️דרך חדשות כיכר השבת

https://bit.ly/3BvlQma

‼️צילום: מתוך סרטון בכתבה

=====

הערות מערכת 0202

[1] מועצת גדולי התורה – חבר רבנים בכירים המנהיגים את מפלגת 'דגל התורה' הליטאית.

#חברהמועצת #כהנא #רפורמה #כשרות

@img td:`https://scontent.fzty3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/220992362_4553096081375731_1134990627416550732_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=110474&_nc_ohc=CQKG2Tb33Z8AX-uQTaw&_nc_ht=scontent.fzty3-2.fna&oh=666d9069e661fa26c664411a19f19b31&oe=60FE14D7`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4553096248042381/