Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בית הכנסת הגר"א בבית וגן תופס חלק משמעותי בזכרונות הילדות שלי. החברותות עם אבא אחה"צ, ישיבת ערב, השטיבלך מנחה-מעריב בחזית ובצד ברחוב המוביל אל רח' בית וגן, אינספור תמונות אירועים וצלילים.

בית הכנסת הגר"א בבית וגן תופס חלק משמעותי בזכרונות הילדות שלי. החברותות עם אבא אחה"צ, ישיבת ערב, השטיבלך מנחה-מעריב בחזית ובצד ברחוב המוביל אל רח' בית וגן, אינספור תמונות אירועים וצלילים.

ומעל לכולם יושב הזיכרון המתמשך של תשעה באב בבית הכנסת. תשעה באב של אנשים מבוגרים עם מספר על היד, ומבטא ייקי כבד. אנשים מבוגרים שיושבים על הרצפה ושרים קינות במנגינות שהביאו מ'שם' מהעולם ההוא, העולם שבו איבדו משפחה וחברים.

העולם ההוא שבו קהילות שלמות נכחדו באופן האכזרי ביותר שאפשר לתאר התנגן בפיהם של אנשים שקמו מעפר ומאפר, הקימו משפחות, הקימו מוסדות ובית כנסת מפואר. והמנגינות, הכילו געגוע ועצב עמוק, טרגדיה וחורבן, והמון אמונה ותקווה.
'בצאתי ממצרים-בצאתי מירושלים' הפיוט החודר של ראב"ע מושר במנגינה שפורטת על כל קשת הרגשות, ופיוטים נוספים- מי שלא מכיר לא יוכל להבין.

גולת הכותרת, הפיוט 'אלי ציון ועריה' [1] במנגינה שתמיד ציינה עבורי את היכולת היהודית לשיר בתוך האבל. לראות בתוך השחור את השחר העולה, את יום המחר, את התקווה שבאופק. לקום מגלות ולצעוד אל הגאולה שבאופק.

השנה הגשמתי חלום. הסרטתי את הפיוט במלואו, כולל קטעי החזנות הנפלאים של הרב לנג, והשירה בסוף 'תרחם ציון כאשר אמרת ותכוננה כאשר דברת. תמהר ישועה ותחיש גאולה ותשוב לירושלים ברחמים רבים…

כה אמר ה' צב-א-ות עוד תפוצנה ערי מטוב וניחם ה' את ציון ובחר עוד בירושלים… כי ניחם ה' ציון ניחם כל חורבותיה. וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה'. ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זימרה'

‼דרך אהרן זיידמן בפייסבוק: https://www.facebook.com/azaidman1/posts/350865286556323

‼צילום: מתוך סרטון בפוסט המקורי

הערות מערכת 0202

[1] בתשעה באב בסוף תפילת שחרית בבתי הכנסיות אומרים כמה עשרות פיוטים שנכתבו על הצרות שעם ישראל עבר בחורבן בית המקדש ולאחריו. בסוף הקינות ישנה קינה מפורסמת "אלי ציון ועריה" שעל פי המנהג את הפיוט הזה כל הקהל שר ביחד.

#תשעהבאב #הגרא #אליציוןועריה

@img td:`https://scontent-ort2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/217160183_4543828875635785_1673175045625013933_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=5_8wUzCbXAsAX_7aPCJ&_nc_ht=scontent-ort2-2.xx&oh=ec5397138f7e64dcb4204796779cae0d&oe=60F93FA5`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4543848995633773/