Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

המאגר חושף: אלו החרדים שמרוויחים הכי הרבה בהייטק

המאגר חושף: אלו החרדים שמרוויחים הכי הרבה בהייטק

*מאגר הנתונים (בהרצה) של משרד העבודה והרווחה AVODATA – חושף את ממוצע השכר של העובדים בתחומי מדעי המחשב ואת שיעור התעסוקה הממוצע בקרב הבוגרים ועוד נתונים מרתקים • ואיזה מוסד מוביל ברמת השכר בקרב בוגרים חרדים?*

התעסוקה במשרות מקצועות ההייטק כבר הפכה לשם נרדף למשכורות גבוהות ביחס לממוצע השכר בשאר המשרות במשק. אך גם בתוך הענף, קיימת הבחנה משמעותית בשכר בין העובדים בתחומים שונים ובין בוגרים ממוסדות לימוד שונים, ובין בוגרים מאוכלוסיות שונות.

בימים האחרונים השיקו בזרוע העבודה של משרד העבודה והרווחה את אתר AVODATA שמרכז מידע רב על תעסוקה שכר ולימודים. הנתונים בפרוייקט כוללים אינפורמציה על שכר לפי מקצועות, תחומי לימוד, הכשרות מקצועיות ומוסדות לימוד.

הנתונים חושפים גם את התפלגות התעסוקה בקרב בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב. כמעט 90% מבעלי תואר ראשון במדעי המחשב נקלטו בתעסוקה בתחום. 67% מהבוגרים מועסקים בתכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים, 8% במחקר מדעי ופיתוח ועוד 5% בייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי.

בבחינה של מוסדות הלימוד למדעי המחשב הנפוצים בקרב סטודנטים חרדים, עולה כי פערי השכר בין הבוגרים אף גדל. בעוד בוגרי האוניברסיטה הפתוחה במדעי המחשב מרוויחים בממוצע שכר של כמעט 36,000 ₪, בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים משתכרים 33,100 ₪ לחודש בממוצע, בוגרי מכללת הדסה המפעילה את קמפוס שטראוס משתכרים בממוצע 23,800 ₪ לחודש ובוגרי המרכז האקדמי לב 18,200 ₪ לחודש בלבד.

‼דרך חדשות בחדרי חרדים

https://bit.ly/36xcCrc

‼צילום: יח"צ

#שכר #מדעיהמחשב ‎#מוסדותלימוד #ההיטק

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/215067714_4532738573411482_3443622104025838118_n.png?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=QCDPsQrLlh4AX8CX6mC&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&oh=a2dccc30c5bf31468c024b401b98f779&oe=60F40E39`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4532752543410085/