Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

ניצחון חרדי בי-ם
פרויקט 'דירה להשכיר' אושר – עם תוספת לבניית סוכה.
פרויקט 'דירה להשכיר' בשכונת תלפיות אושר הבוקר בוועדה לתכנון ובנייה עם תוספת האפשרות לבניית סוכה בכ-46% מהדירות – כדרישת הנציגים החרדים שיצאו למאבק (חדשות)

ניצחון חרדי בספרא: מאבק הנציגות החרדית נגד אישור פרויקט 'דירה להשכיר', שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', מגיע הבוקר (רביעי) לסיומו. חברי הוועדה לתכנון ובניה אישרו הבוקר את בניית הפרויקט בשכונת תלפיות לאחר שסוכם על תוספת אפשרות לבניית סוכה בכ-46% מהדירות.

לפני כשבועיים, נחשף ב"כיכר השבת" כי חברי מועצת העיר ירושלים החרדים מיהדות התורה ומש"ס התנגדו לפרויקט והורידו אותו מסדר היום, מחוסר היכולת לבנות סוכה בשל בניית מרפסות עוקבות, האחת מעל השנייה.

כידוע, כל פרויקט בנייה חדש, הנבנה כיום לאוכלוסייה הדתית והחרדית בישראל, כולל מרפסת סוכה בכל דירה. אולם גם בקרב האוכלוסייה החילונית ישנה בשנים האחרונות דרישה מוגברת למרפסות.

בשל כך, ראשי הפרויקט ביקשו כי הוועדה תאשר הקלות דוגמת אישור לתוספת בנייה בפרויקט הנבנה בשכונת תלפיות. חברי מועצת העיר החרדים, שהיו היחידים שהשתתפו בדיון, ללא נציגות מהסיעות החילוניות, התנו את האישורים לפרויקט בשינויו, כך שתהיה אופציה לבנות סוכה כשרה בכל הדירות.

היום, כאמור, אישרו חברי הוועדה לתכנון ובניה את הפרויקט. את ההתנגדות הובילו חברי המועצה יוחנן ויצמן, יוסי דייטש ופיני עזרא.

לכתבה: http://www.kikar.co.il/265713.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1839409042744462