Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הברכה של ח"כ יצחק פידרוס 'הקפיצה' את הח"כיות במליאת הכנסת

הברכה של ח"כ יצחק פידרוס 'הקפיצה' את הח"כיות במליאת הכנסת

*מהנעשה הלילה במליאה הכנסת: במהלך הלילה הלבן שעברו חברי הכנסת ח"כ יצחק פינדרוס מ'דגל' בירך "שלא עשני אישה"[1] – ועורר את זעמן של חברות כנסת*

לאחר לילה של דיונים בכנסת, במסגרת הפיליבסטר של האופוזיציה, בשעה שש בבוקר, עלה חבר הכנסת יצחק פינדרוס לדוכן מליאת הכנסת ובמקום להתחיל לדבר החל לברך את ברכות השחר, [2] הח"כיות החלו לתקוף.

פינדרוס, שישן מעט בלילה[3], החל לברך כאמור ברכות השחר, עד שהגיע לברכה של "לא עשני אישה". ואז אמר: "בינתיים עוד מאפשרים לנו גם בישראל לברך ברכות".

חברת הכנסת מיכל רוז'ין החלה לתקוף את פינדרוס על הברכה שלא עשני אישה, ופינדרוס הגיב: "הנה, וואלה הם התעוררו כל חברי ועדת החוקה החדשים".

פינדרוס הוסיף: "אני רוצה לומר לכם תושבי מדינת ישראל שעדיין לא הבינו איפה אנחנו נמצאים, אני רוצה להסביר להם, הברכה הראשונה שעשיתי הוא שלא עשני גוי, ויש פה ראש ממשלה שהוא גוי".

‼דרך חרדים 10 – הדף הרשמי

https://bit.ly/3hwXcIH

‼צילום: מתוך סרטון בכתבה

=====

הערות מערכת 0202

[1] מתוך התפילה בבוקר. נוסח הברכה הוא: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא עשני אשה

[2] בתפילת שחרית בבוקר, בתחילת התפילה, ישנן סדרה של ברכות שנהוג לומר ביניהן 'שלא עשני אישה' 'שלא עשני גוי' ועוד.

[3] מציינים כי הוא ישן מעט בלילה מכיוון שעל פי ההלכה מי שלא ישן כלל בלילה אינו יכול לברך בעצמו ברכות השחר ויכול רק לצאת ידי חובה על ידי מישהו אחר שישן בלילה ומברך את הברכות.

#יצחקפינדרוס #ברכותהשחר #זעםהחכיות #מיכלרוזין #שלאעשניאישה

@img td:`https://scontent-atl3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/205755279_4489221511096522_613208062730277216_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=dGlPxeIVhQAAX8P2vPa&_nc_ht=scontent-atl3-2.xx&tp=7&oh=a1bf0b625274c3868c7e40e6fccb1972&oe=60DFB9B9`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4489239597761380/