Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אחרי זריקת הרימון על הגאב"ד[1]: 'העדה' [2] יצאו להפגנת ענק

אחרי זריקת הרימון על הגאב"ד[1]: 'העדה' [2] יצאו להפגנת ענק

*מספר ימים לאחר ששוטרים השליכו רימון לעבר רכבו של גאב"ד 'העדה החרדית', בהפגנות הקברים בגוש עציון, ב'עדה', הודיעו כי הם מתכוונים לצאת לעצרת מחאה ענקית בהשתתפות אדמו"רים*

העצרת צפויה להתקיים ביום שלישי הקרוב בשעה 18:00 בערב, על פני רחבת כיכר השבת, לשם ינהרו ההמונים בראשות גדולי רבני העדה החרדית, כאשר בנוסף פועלים אנשי העדה בקרב אדמו"רים נוספים שאינם נמנים על חוגי הקנאים, כדי שישתתפו אף הם בעצרת.

בשל העצרת המתוכננת דחה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק[3] את נסיעתו למנוחה, על מנת להשתתף בעצרת, בנוסף להכרזה שהתקיימה בשבת האחרונה בהיכל בית המדרש המרכזי, לפיה נקראו כלל החסידים לצאת ולהשתתף במחאה.

יצוין, כי במודעות שיצאו בימים האחרונים מדגישים הכותבים, כי אירוע זריקת רימוני ההלם הינו "צעד של שפלות שטרם נראה כמוהו בכל העולם כולו.

כזכור, ביום רביעי שעבר, כאלף מפגינים, בני 'העדה החרדית', הגיעו לגוש עציון, סמוך לנווה דניאל, להפגנה נגד חילולי קברים המתבצעים לטענתם במקום.

המשטרה, בכוחות גדולים מאוד, ניסתה לפזר את המפגינים אך אלו התפרסו על שטח נרחב מה שהקשה על עבודתה. בשל כך, צירים סמוכים למקום נחסמו לזמן קצר.

אל מקום ההפגנה הגיע גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס וכן הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, אך המשטרה השתמש ברימוני הלם לעבר רכביהם כדי למנוע מהמפגינים להתאסף סביב הרכבים.

‼דרךֲ חדשות כיכר השבת

https://bit.ly/3x68o5A

‼צילום: מתוך סרטון בכתבה

=====

הערות מערכת 0202

[1] גאב"ד – ראשי תיבות של "גאון אב בית דין". לעיתים הנושא בתואר אינו משמש בפועל כדיין אלא מעין נשיא בית הדין.

[2] העדה החרדית היא קבוצה חרדית המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאיזור שכונת מאה שערים והסביבה. העדה החרדית היא הגוף העיקרי העומד מאחורי ההפגנות נגד חילולי שבת בירושלים ונגד חילול קברים.

[3] חסידות ירושלמית שמקורה בחצר 'שומר אמונים' בהנהגתו של רבי אהרן ראטה שנוסדה בשנת 1928. משתייכת אידאולוגית ל'עדה החרדית'.

#אלימותמשטרתית #גאבדהעדה #תולדותאברהםיצחק #הרבשכטר #העדה

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/205855621_4486934974658509_9101925441408448573_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=NQVM0bIJWSQAX8t9wGB&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&tp=7&oh=83f1807be9bd4cf779a89aeba424a17e&oe=60DF423E`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4486954001323273/