Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מכתב נגד הטכנולוגיה פורסם היום בפתח ישיבת מיר [1]

מכתב נגד הטכנולוגיה פורסם היום בפתח ישיבת מיר [1]

במכתב הנהלת הישיבה פונה אל בחורי הישיבה וכותבת להם שבעקבות ההיענות לקריאת גדולי ישראל, בדבר פגעי הטכנולוגיה, הם מודיעים כי כל בני בישיבה אברכים ובחורים [2] צריכים להגיש את מכשיר הטלפון שלהם לוועדה שתבחן את כשרות מכשירם [3] ולהחתים את המכשיר בחותמת מיוחדת, שמעידה על כשרותו.

הישיבה מודיעה שאי הגשת המכשיר לוועדה, תגרום ליציאה מ'החבורה' ו'השיעור' [4] ואיבוד זכות מקום בבית המדרש וכל שאר ההטבות שקיימות למי שנמנה כחלק מהישיבה.

‼מכתה שפורסם בלוח המודעות של ישיבת מיר ירושלים

=====

הערות מערכת 0202

[1] ישיבת מיר היא ישיבה חרדית-ליטאית ותיקה, אחת משתי הישיבות הגדולות ביותר בעולם. הישיבה נמצאת בשכונת בית ישראל.

[2] הישיבה מורכת גם מבחורים שעדיין לא התחתנו ונקראים "בחורים" וגם מכאלו שבאים ללמוד בישיבה לאחר נישואיהם ונקראים "אברכים"

[3] המכשיר צריך להיות מכשיר טלפון "טיפש" ללא פונקציות נוספות מלבד שיחות טלפון (גם לא אופציה למסרונים)

[4] בישיבה לומדים אלפי בחורים ואברכים שמחולקים לקבוצות שונות כשלכל קבוצה (חבורה) יש אופי לימוד שונה ורבנים שונים שמוסרים שיעורים.

@img td:`https://scontent.fzty3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/198359086_4436152973070043_6250587156082656463_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=2zchqFeZ46AAX-MmCWA&_nc_ht=scontent.fzty3-2.fna&tp=7&oh=0643ae5bf13af194076258717a643cfc&oe=60E70C83`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4436180159733991/