Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

סערה פרצה בישיבה ותיקה בירושלים, לאחר שבארוחת הצהריים התגלו תולעים [1] בסלט כרוב עם שקדים שהגש לארוחה • הבחורים שחוללו את הסערה תלו מודעות בישיבה בהן נכתב כי במידה ולא יובא משגיח כשרות – הם יפסיקו לאכול בישיבה.

הבחורים שגילו את התולעים עוררו סערה, ואף תלו מודעות בדרישה להביא משגיח של בד"ץ 'העדה החרדית'. ל'בחדרי חרדים' נודע, כי הבחורים פנו לצוות הרוחני בישיבה בדרישה חד משמעית להביא משגיח. לטענתם, לא ייתכן שמטבח שמוציא ארבע מאות מנות מדי יום, לא יהיה משגיח. בצוות הישיבה טענו בתחילה שיכול לקרות כזה מקרה בכל מקום והנושא נמצא בבדיקה.

במודעות שנתלו בישיבה נכתב תחת הכותרת "אשמנו בגדנו. אוי לנו כי חטאנו. עקב המכשול הגדול שנכשלנו היום בארוחת צהריים בישיבה. הננו פונים בקריאה לרבני הישיבה שיכניסו משגיח למטבח מטעם הבד"ץ כפי שקיים וקרה בישיבות אחרות.

הבחורים הוסיפו אזהרה: "ואם לא – נפסיק לאכול בישיבה".

בעקבות המכשול נשא בצהריים נשיא הישיבה הגאון רבי נחום שניאורסון דברים בפני התלמידים ואמר בדבריו: "זו באמת טעות שלא היה כאן משגיח עד היום. אני מבקש סליחה מהבחורים.

נשיא הישיבה אמר כי לאחר התייעצות עם הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר ורבני הישיבה לא יבשלו במטבח עד שיהיה משגיח, והיום בצהריים יאכלו במתכונת ארוחת בוקר. הרב שניאורסון הוסיף כי כל בחור שחושב שנכשל – שילמד בספר 'ראשית חכמה'.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/jvBkP7

==========
הערת מערכת 0202:

[1] איסור אכילת תולעים הוא מצוות לא תעשה מהתורה, אשר אוסרת אכילה של תולעים וחרקים (מלבד באופנים מסוימים). כיום ישנה מודעת לאיסור זה יותר מבעבר בירקות ופירות שונים שבעבר הוחזקו כנקיים מחשש תולעים, וכיום מצויים ירקות רבים ושונים בגידול מיוחד על מנת למנוע את הימצאותם של החרקים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1838443369507696