Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אתם מכירים חסידי קרלין? תספרו להם שהם עשו "קידוש השם" ענק.

אתם מכירים חסידי קרלין? תספרו להם שהם עשו "קידוש השם" ענק.

הייתי אתמול בהתנסות במיון. המדריכה שלי, אחות מבוגרת שאחראית על חצי מחלקה, סיפרה שהגיעו לשם אחרי האסון בגבעת זאב עשרות ומאות אנשים שבורים לכל מיני חתיכות. היא אמרה שהיא מעריצה את הציבור הזה. שאלתי למה?

יש במיון, היא סיפרה, מין חדר כזה שמיועד לארבעה פצועים במצב קשה ולא יציב. כל אחד מהפצועים זקוק לכמה אנשי צוות. אחד צועק הוראות והשאר מבצעים. באותו ליל שבועות היו שם בחדר עשרות אנשים בכל מיני מצבי צבירה ומין הסתם החדר היה מלא בבכיות וצעקות. ואז צעקתי, היא מספרת לי, פעם אחת, שיהיה פה שקט כדי שאוכל לשמוע את ההוראות. באותו הרגע נהיה שקט מוחלט. מוחלט. דממה.

היא אמרה לי שמדובר בפציעות כואבות מאד. אבל ישבו שם עשרות אנשים פצועים ודממו כדי לא להפריע לצוות הרפואי לטפל. זו שליטה עצמית מטורפת ואותי זה ריגש לאללה.

‼הכותבת היא בחורה שלומדת סיעוד ועושה התנסות לימודית בבית החולים שערי צדק.

‼צילום: צילום מסך תוך סרטון

#אסוןקרלין #טריבונות ##שעריצדק #קידושהשם

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/193361919_4409390365746304_7292927792988159872_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=19CcYwJLyCwAX-Zf2JM&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&tp=7&oh=4513b7e3fbe7ca7349b0b59cee411721&oe=60DAAAD2`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4409396445745696/