Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

עקירת גינת הילדים: פינדרוס מתפטר מתפקידו בעירייה.
העקירה של גינת המשחקים היחידה בבית וגן, כפי שדווח לראשונה ב"כיכר השבת", מובילה להחלטה דרמטית של סגן רה"ע יצחק פינדרוס • "קח ממני את תיק שפ"ע", כתב לראש העיר ברקת.

פרסום ראשון: בעקבות פינוי הגינה הציבורית בשכונת בית וגן על ידי עיריית ירושלים, הודיע סגן ראש העירייה יצחק פינדרוס כי הוא מתפטר מתפקידו כמחזיק תיק שפ"ע [שיפור פני העיר].

כפי שדווח לראשונה ב"כיכר השבת", תושבי רחוב אבוהב נדהמו לגלות הבוקר (שלישי) כי הגינה היחידה המשמשת את ילדי השכונה פונתה לפנות בוקר על ידי עיריית ירושלים, בשל היותה "שטח חום" – מיועד למבני ציבור.

כעת, טוען סגן ראש העיר כי הפינוי נעשה מאחורי גבו. גם ראשי המנהל הקהילתי אומרים ל'כיכר השבת' כי לאורך כל התקופה האחרונה עמדו בקשר רציף עם פינדרוס, שניסה לעשות הכל על מנת למנוע את הפינוי שהתרחש הלילה. אך רגע לפני הפגישה בין הצדדים, החליטה כאמור העירייה על מהלך חד צדדי.

וכך כותב פינדרוס לראש העיר ניר ברקת: "נדהמתי הבוקר לשמוע מתושבי שכונת בית וגן כי פועלי עיריית ירושלים פירקו באישון ליל את גינת המשחקים – גן אבוהב. כידוע, בחודשים האחרונים לשכתי עמדה בקשר רציף עם נציגי השכונה והנהלת המנהל הקהילתי בבית וגן, בניסיונות למצוא פתרון מוסכם להעתקת הגן שהיה במקום שנים רבות לשטח חלופי".

"סוכם עם התושבים ונציגי הציבור וכן עם הנהלת המנהל הקהילתי בבית וגן", ממשיך פינדרוס את מכתבו, "שכל שלב ייעשה בתאום עימם ולא באופן חד צדדי, וכבר נקבעה פגישה ליום ה' הקרוב – 01/02/2018. הלילה, כאמור, פועלי עיריית ירושלים פירקו את המתקנים כגנבים בלילה ללא ידיעתי וללא תיאום עמי וללא ידיעת המיהל הקהילתי".

את מכתבו סיים פינדרוס: "פעולה זו לא הראשונה בסדרת פעולות חד-צדדיות שנעשות ללא תיאום עמי כמחזיק התיק. לא אוכל לקחת אחריות על מעשים שנעשים מאחורי גבי. אבקש, בישיבת המועצה הקרובה, לבטל את האצלת סמכויותיך אלי כמחזיק תיק שפ"ע".

לכתבה: http://www.kikar.co.il/265593.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1838435986175101