Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סגן השר מטעם מפלגת ש"ס הרב יואב בן צור התראיין הבוקר ברדיו ׳קול ברמה׳[1] והתייחס אל הסערה סביב ועדת החקירה לאסון מירון. "אנחנו נגד וועדת חקירה ממלכתית מסיבות ברורות, וועדת חקירה ממלכתית מתמקדת במציאת אשמים ולא בניתוח דרכי קבלת ההחלטות ובכשלים המערכתיים. כך, מכלול עבודתה החשובה של הוועדה, שתכליתו מניעת הישנות מחדלים נותר למעשה ברקע חסר מענה, ואילו מחול השדים סביב האשמים זוכה לכותרות בלי הפיתרון לבעיה.

סגן השר מטעם מפלגת ש"ס הרב יואב בן צור התראיין הבוקר ברדיו ׳קול ברמה׳[1] והתייחס אל הסערה סביב ועדת החקירה לאסון מירון. "אנחנו נגד וועדת חקירה ממלכתית מסיבות ברורות, וועדת חקירה ממלכתית מתמקדת במציאת אשמים ולא בניתוח דרכי קבלת ההחלטות ובכשלים המערכתיים. כך, מכלול עבודתה החשובה של הוועדה, שתכליתו מניעת הישנות מחדלים נותר למעשה ברקע חסר מענה, ואילו מחול השדים סביב האשמים זוכה לכותרות בלי הפיתרון לבעיה.

מפלגת יש עתיד פועלת להקמת וועדת חקירה ממלכתית מתוך ציניות לאסון הנורא והקשה שאירע בהר מירון, יש עתיד יודעת שוועדת חקירה ממלכתית ייקח לה שלוש שנים לגבש המלצה, הניכור שלהם לציבור החרדי מגיע למחוזות אפלים, מפלגת יש עתיד שמתחסדת מאחורי וועדת החקירה הממלכתית מנעה השבוע דיון בנושא הפיצויים למשפחות השכולות מאסון מירון ".

התקשורת הכללית מנסה לצייר תמונה שקרית כאילו הפוליטיקאים החרדים מנסים לטייח את האסון הקשה בהר מירון.
ההיפך הוא הנכון תנועת ש"ס בעד וועדת בדיקה מעמיקה ויסודית שתגיע לחקר האמת באופן מידי ותמצא את המחדלים באסון מירון, רק באופן הזה כלל הגורמים ומשרדי הממשלה הרלוונטיים יפיקו לקחים באופן מידי ומהיר ויפעלו על פיהם לשנות את המציאות בשטח, דבר אשר יציל חיי אדם" .

‼️דרך רדיו קול חי

‼️צילום: Hanay

=====

הערות מערכת 0202

[1]תחנת רדיו ישראלית חרדית, המשדרת במסגרת הרדיו האזורי. לתחנה יש שני אולפנים, האולפן המרכזי בבני ברק ועוד אולפן נוסף בירושלים.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/191881593_4393234134028594_6487061203305423233_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=110474&_nc_ohc=al5Zo8M8CFsAX-3qqqq&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&tp=7&oh=3dff37171fb41783c26fca402b78cecc&oe=60D6BA11`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4393234217361919/