Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

לראשונה מזה 40 שנה: החסידים לא יעלו להר הזיתים

לראשונה מזה 40 שנה: החסידים לא יעלו להר הזיתים

מאות חסידי סלונים [1] לא יעלו להר הזיתים בהוראת האדמו"ר לפקוד את ציונו של הרבי בעל ה'ברכת אברהם' מסלונים זצ"ל, שהיום חל יום היארצייט הארבעים

לראשונה מזה ארבעים שנה מאות חסידי סלונים לא יעלו היום (ראשון) להר הזיתים לפקוד את ציונו של האדמו"ר בעל ה'ברכת אברהם' מסלונים זצ"ל[2], שהיום י"ב סיון מלאו ארבעים שנה להסתלקותו.

בהוראת האדמו"ר מסלונים בעקבות המצב הביטחוני החמור וההסלמה בשבועות האחרונים, בחסידות לא ייקחו סיכון ולא יעלו לפקוד את הציון. הערב ייערך בחצר החסידות טיש [3] מרכזי בהשתתפות אלפי החסידים.

בתוך כך נרשם בשבת האחרונה שינוי היסטורי בחצר סלונים עריכת הטיש של הרבי בליל שבת התקיימה באולם הטישים מיד לאחר אמירת 'גוט שבת'[4] לאדמו"ר. החסידים שוררו את סדר הניגונים של האדמו"ר לפני קידוש ליל שבת.

מדובר בתקדים היסטורי בחסידות סלונים שבו הטיש הוקדם מיד לאחר התפילה, והסיבה: רצון של החסידים להשתתף בטיש כמדי שבוע, ובימי הקיץ כשלילות שבת ארוכים, ישנו קושי לחזור ביתם ולאחר מכן לחזור חזרה לטיש הדבר מהווה טרחה לחסידים ולכן הוחלט להקדים את הטיש.

כזכור, בתקופת מגפת הקורונה פעם אחת בלבד בוטל הטיש בחצר סלונים בצעד דרמטי, ואחרי עשרים שנות הנהגה הרבי מסלונים לא ערך את הטיש לציבור.

‼דרך חדשות בחדרי חרדים

https://bit.ly/3fcNMlt

‼צילום: אילוסטרציה. על פי סעיף 27א

=====

הערות מערכת 0202

[1]טיש – (ביידיש: שולחן) טקס הנערך בחצרות האדמו"רים החסידיים, ומשמעותו היא עריכת השולחן של האדמו"ר בפני קהל חסידיו.

[2] חצר חסידית שמקורה בעיר סלונים שבבלארוס. מ-1981 מחולקת החסידות לשתי חצרות: הגדולה יותר, סלונים, מרכזה בירושלים. וסלאנים, מרכזה בבני ברק.

[3] רבי אברהם וינברג מכונה על שם ספרו "ברכת אברהם", היה האדמו"ר מסלונים, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, עסקן ואיש חינוך.

[4] מנהג חסידי בו אחר תפילת ערבית של שבת כל החסידים עוברים ליד האדמו"ר ומברכים אותו בברכת "שבת שלום"

#מצבביטחוני #סלונים #הרהזיתים #ייארצייט

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/188947534_4381051121913562_963121719344946227_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=8HJcSu5drhsAX9nTMxW&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&tp=7&oh=c281bd3d14a09778c7f769a193252c1b&oe=60CEF2F0`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4381079038577437/