Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מהנדס בית הכנסת קרלין: "אחרי האישור, הוסיפו עוד קומות לפרנצ'ס[1]"

מהנדס בית הכנסת קרלין: "אחרי האישור, הוסיפו עוד קומות לפרנצ'ס[1]"

*חקירת האסון בחסידות קרלין: יועץ הבטיחות אישר יומיים לפני חג השבועות לקיים את האירוע, למרות שלא היה טופס 4 למבנה בהסבירו כי מדובר בנוהל קבוע ומוכר • במועצת גבעת זאב מאשימים את המשטרה שלא מנעו את האירוע, למרות שהתריעו בפניהם מראש כי המקום מסוכן*

האסון הנוראי בחג השבועות בחסידות קרלין: עמרי מניב מדווח בחדשות 13 כי יומיים לפני, הגיע למקום המהנדס א', יועץ הבטיחות של המבנה המדובר, כדי לקבוע אם אפשר לקיים בו אירוע המוני.

בשיחה עם חדשות 13 אמר המהנדס כי "המקום היה מסודר. ביום שישי, כמהנדס, אני ראיתי את הטריבונות. הייתה לי איזו הערה, אבל מבחינת היציבות שלהן הן היו בסדר גמור".

אלא שלדבריו, "מסיבה כזו או אחרת, ביום ראשון הם החליטו להגביה את הטריבונות הקיימות. הם התקינו לבדם את הטריבונות האלה. כנראה שהיו חסרים שם אלמנטים, ואף אחד לא בדק את הדברים. הכשל הבסיסי נגרם מזה שבוצעה תוספת". לדבריו, "אף אחד לא אישר" את הטריבונות שבנו החסידים בעצמם.

המהנדס א', הוא אחראי הבטיחות של המבנה כולו ולא של הטריבונות. וזאת, כאשר הכניסה למבנה אסורה, אלא שהקבלן ואנשי החסידות ביקשו ממנו אישור כניסה חד-פעמי, רק לערב שבועות. "המבנה הזה הוא בתהליך של בנייה, אין אישור לאכלס את המבנה ולכן הוא פסול ואסור לעשות שם שום דבר. אבל העולם לא מתנהל ככה, בעוד שגם במבנים שעדיין אין להם טופס 4, מקיימים אירועים".

"כשבאים גם אליי, אני נותן אישור לקיום אירוע לערב אחד, ואני מנחה את כל סידורי הבטיחות הנדרשים, מבלי להכנס לכל הצד של הרישוי, האישורים וכו'". בשל כך, נחקר באזהרה אמש במשטרה, בעיקר על קביעתו כי "אני אישרתי שהמבנה יכול לשמש לאירוע מבחינת המבנה. כאיש מקצוע, המבנה היה ראוי לאכלס את האירוע, בלי קשר אם היה טופס 4".

במועצת גבעת זאב מאשימים את המשטרה כי למרות שקיבלו אזהרות מראש על קיום האירוע במבנה אסור, לא עשו דבר על מנת למנוע את קיומו. בכך, מעבירים במועצה את האחריות מהם אל המשטרה, שכעת חוקרת את האירוע.

‼ דרך JDN

https://bit.ly/3ymENWq

‼צילום: על פי סעיף 27א

=====

הערות מערכת 0202

[1]פרנצ'עס – טריבונות צרות לעמידה שנבנות בחסידיות כדי לספק מקום לקהל הרב.

#אסוןקרלין #קריסתטריבונה #רשלנות

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/188063343_4371011652917509_7759270517326594101_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ZefgJWWd_hkAX_2BaZ_&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&tp=7&oh=95b10624dc6eb8f4ec659e03bdf3eb62&oe=60CB03E8`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4371016052917069/