Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

מנגישים את אתרי המורשת למגזר החרדי.
איזה קרב היסטורי התחולל בעמק האלה? האם ידעתם מי חי בעיר ציפורי? את פניהם של אלו רבנים קיבלו ביישוב מוצא בואכה ירושלים? את כל התשובות לשאלות האלה ונושאים רבים אחרים מתחומי ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל, תדעו בקרוב. מיזם חדש של משרד ירושלים ומורשת, להנגשת והתאמת אתרי המורשת למגזר החרדי, בקרוב יצא לדרך.

במשך שנים הדיר הציבור החרדי את רגליו מאתרי מורשת למיניהם, זאת למרות החשיבות שיש בביקור באתרים עם היסטוריה תורנית עשירה. אתרים עם היסטוריה יהודית מפוארת, אינם מותאמים להשקפת העולם החרדית.

השר להגנת הסביבה ירושלים והמורשת זאב אלקין, הציב לעצמו מטרה לחולל שינוי בתחום, ולהנגיש ולהתאים את אתרי המורשת למגזר החרדי. הפרויקט ישולב במסגרת 'ציוני דרך', שהוא פרויקט הדגל של משרד המורשת, לשיקום ושימור אתרי המורשת ברחבי הארץ, תוך מתן דגש על אתרי מורשת בירושלים והפריפריה.

השבוע התכנסו סביב שולחן אחד, נציגי ציבור הפעילים בתחום ההעשרה החינוכית ופעילות עם נוער במגזר החרדי, ושטחו בפני מר פינסקי וצוות המשרד של השר אלקין, את הדגשים שיש לדעתם לשים אליהם לב בפרויקט חשוב מסוג זה.

מר פינסקי הדגיש בפני הנוכחים, כי הנהלת המשרד לא מבקשת להתאים את הציבור החרדי לאתרי המורשת, אלא לפעול להתאמת אתרי המורשת לכאלו שיעמדו בדרישות הייחודיות של המגזר החרדי".

נציגי הציבור אמרו כי תנאי קודם למעשה, יש לבחון ולפקח שהתכנים המוצגים באתרים שייבחרו במסגרת הפרוייקט יהיו תואמים את רוח התורה: "יש לוודא עם גורמים חינוכיים, שהתוכן שמוצג באתרים אלו תואם את השקפת העולם של המגזר החרדי. על המרצים להיות אנשים יראי שמים שיודעים לספר את האמת התורנית על אתרים אלו", אמרו כלל הנציגים.

באירוע השתתפו אישי הציבור: הרב יצחק גולדקנוף יו"ר הוועדה למען השבת; הרב ישראל גליס איש ירושלים והיסטוריון; הרב אריה גולדברג מנכ"ל מרכז רבני אירופה; חה"כ מיכאל מלכיאלי; סגר"ע עיריית י-ם יוסף דייטש; סגר"ע עיריית ב"ש שמואל גרינברג; שלמה רוזנשטיין ח"מ עיריית י-ם; פיני עזרא ח"מ עיריית י-ם; יצחק ברנר יו"ר דגל התורה בי-ם; יהודה קורנבליט מנהל אגף החינוך בית"ר עילית; מאיר קליין מנהל מחלקת חינוך מיוחד עיריית בית"ר עילית.

לכתבה: http://www.kikar.co.il/265430.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1837214592963907