Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הוראה חד משמעית של מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי: [*] לחסן ילדים

הוראה חד משמעית של מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי: [*] לחסן ילדים

הבוקר התפרסם בעיתון "יתד נאמן" [**] מכתב שכתב גדול הדור החרדי ר' חיים קנייבסקי בו נמסר בשמו לכל מנהלי המוסדות שתוהים בעניין חיסוני הקורונה לילדים: ״וודאי להזמין את החיסונים אל תלמודי התורה ובתי הספר וצריך להתחסן בהם״

כזכור [***] בתקופה האחרונה בני משפחתו של הרב קיבלו איומים על חייהם ממתנגדי החיסונים מכיוון שהם מובילים את הקו, בשמו של הרב, לחסן כמה שיותר כולל ילדים.

עד כה מבצע חיסון הילדים לא מצליח במיוחד בחברה הישראלית כולה בכלל ובחברה החרדית בפרט שם אחוז התחסנות הילדים נמוך במיוחד. כעת, מקווים בציבור, שההוראה החד משמעית של מרן ר' חיים תגרום למבצע חיסונים נרחב של ילדים בבתי הספר בתקווה לעצירתו של גל התחלואה של זן האומיקרון שעומד בפתח ומאיים על המשך הלימודים בבתי הספר ובישיבות.

◀מערכת 0202

◀בתמונה: המכתב שפורסם הבוקר בעיתון יתד נאמן

=====

הערות מערכת

[*] הרב שמריהו יוסף חיים קַניֶבסקִי (נולד בינואר 1928) הוא מנהיג רוחני בולט בציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים.
מאז פטירת הרב שטינמן ב-2017 הוא מעורב יותר בהנהגת הציבור החרדי. רבים מגיעים לקבל את ברכתו ועצתו.
תוארו בעיתונות החרדית – 'שר התורה'.

[**] יתד נאמן – עיתון חרדי המזוהה עם מפלגת דגל התורה, בעל תפוצה הרחבה ביותר במגזר החרדי בימי חול.

[***] ראו כאן: https://bit.ly/3GSzK3w

#חיסונים #קורונה #מכתב

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s720x720/269712207_5046802408671760_2722062425529638444_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=2U9MZPKNKdEAX-Er_B7&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8uO1YL7kMA8SnS7mGgpIcCfe0BJ-ycBvBzPMaTaNw7ZA&oe=61C71D99`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5046824025336265/