Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בעקבות המצב הביטחוני, ראש ישיבת מיר,[1] הרב אליעזר יהודה פינקל, פירסם מכתב בו הוא קורא לתלמידי הישיבה לא לצאת לרחובות שלא לצורך בגלל החשש הביטחוני ובמיוחד לא ללכת לעיר העתיקה וסביבתה ולאזורי הסכנה.

בעקבות המצב הביטחוני, ראש ישיבת מיר,[1] הרב אליעזר יהודה פינקל, פירסם מכתב בו הוא קורא לתלמידי הישיבה לא לצאת לרחובות שלא לצורך בגלל החשש הביטחוני ובמיוחד לא ללכת לעיר העתיקה וסביבתה ולאזורי הסכנה.

במכתב קורא ראש הישיבה לבחורים להיות במקום ברחובות במקום הבטוח ביותר, בבית המדרש, וללמוד תורה שמגנא ומצלא.

‼המכתב פורסם בהיכל ישיבת מיר

=====

הערות מערכת 0202

[1]ישיבת מיר היא ישיבה חרדית-ליטאית ותיקה, אחת משתי הישיבות הגדולות ביותר בעולם. הישיבה נמצאת בשכונת בית ישראל.

#טרור #סכנה #התפרעויות

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/185017272_4344817195536955_7256497502545703679_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=oXSbTU706gkAX8KIhxI&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&tp=7&oh=d476e93ce9f41d9b37e4dcfcd8b6d97d&oe=60C00F08`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4344829865535688/