Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הגר"מ צדקה זעק על גיוס הבנות: 'גזירה נוראה, גילוי עריות'

ראש ישיבת פורת יוסף הגאון חכם משה צדקה התייחס לגזירת גיוס הבנות [1] וזעק: "אנחנו נמצאים היום בצרה גדולה, באם לגזור גזירות על ישראל, גילוי עריות ממש, רוצים לעקור את הדת"

בפתח דבריו אמר הגר"מ [הגאון רבי משה] צדקה: "אנחנו נמצאים בצרה גדולה מאוד וגזירה נוראה. בדור הקודם היו גדולים גאונים עצומים ואדירים, צדיקים גדולים, שעמדו בפרץ, וגם הממשלה נכנעה בפניהם. היה את מרן החזון איש ועוד גדולי הדור ששמעו שיש דבר כזה והרעישו עולמות, אמרו 'יהרג ואל יעבור', וכיבדו את הרבנים, גם הממשלה כיבדה את הרבנים".

לדבריו: "בכל הדורות גם בין אומות העולם, היו מכבדים את גדולי ישראל המנהיגים. אבל לדאבוננו בדורנו יתומים הגדולים היינו ואין אב, הגדולים של הדור הקודם הלכו והחילונים מתגברים ועושים דברים שלא היו פעם.

"גדולי ישראל הקודמים הסכימו הסכמות וקבעו שבחורי ישיבות לא ילכו לגיוס, ובנות ישראל.. חלילה וחס, אביזרייהו דעריות, פסקו שזה יהרג ואל יעבור".

הרב הוסיף: "פתאום היום צצים אלה הרשעים שלא יודעים מה זה תורה ויהדות ומה זה צניעות בעם ישראל, ובאים לגזור גזרות על עם ישראל".

ראש ישיבת 'פורת יוסף הוסיף ואמר: "איך אפשר שתבוא בת ישראל ותעמוד בפני גברים ונשים חילוניות שיפתו אותם, איך אפשר דבר כזה?! זו בת ישראל! אמנם אצלנו הספרדים לא כולן הולכות לסמינרים, לא כולן. אבל את היסודות של היהדות יש לכולן חזק מאוד. ובענין הזה אין בת שהיא לא דתיה.

"רוצים לפתות אותן חס ושלום, זו גזירה נוראה ואיומה. אף אחד לא יכול להגיד 'שלום עלייך נפשי'. אף אחד".

"לא לבוא למשא ומתן איתם" קבע הרב צדקה: "מה שהרבנים אומרים זה מה שאנחנו שומעים, התורה היא הממשלה. אם בין אומות העולם עם ישראל עמדו בפרץ, כל שכן אנחנו פה צריכים לעמוד בפרץ, ולא לפחד.

"צריכים לדעת שמהשמים עוזרים לכל אדם, כמו שכתוב הבא ליטהר מסייעין אותו, מי מסייע אותו? המלאכים מסייעים".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/4PDbNY

=====

הערת מערכת 0202:

[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/M5Wqj5

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1836152929736740