Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הלם בקהילה החרדית בירושלים: סופר הסת"ם התגלה כגוי מיסיונר

הלם בקהילה החרדית בירושלים: סופר הסת"ם התגלה כגוי מיסיונר

*הלם בקהילה החרדית בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים: הכהן וסופר הסת"ם בשכונה התגלה כגוי, ילדיו לומדים במוסדות החינוך ובבית יעקב | "הם סיפרו שהם בנים לניצולי שואה, אבל המסמכים הוכיחו אחרת"*

"הכהן" הגוי, זה הסיפור שמסעיר הבוקר את הקהילה החרדית בגבעה הצרפתית בירושלים: משפחה אמריקאית מוכרת בקהילה החרדית בגבעה הצרפתית בירושלים התגלתה כנוצרית. אב המשפחה הזדהה ככהן, כתב תפילין ומזוזות, פדה ילדים ואף חיתן זוגות. כעת מתברר, מדובר בגוי למהדרין.

הסיפור מתפרסם לראשונה ב'בחדרי חרדים' וממנו עולה כי לאחר חקירות ודרישות התברר, המשפחה עלתה לישראל מארה"ב באמצעות מסמכים מזויפים. תחילה השתקעה המשפחה בשכונת נחלאות, אך שם סיפורם נחשף והמשפחה עברה להתגורר בגבעה הצרפתית.

המשפחה השתקעה בשכונה הירושלמית והילדים עודם לומדים במוסדות החינוך בשכונה. זאת ועוד, לאחרונה אם המשפחה חלתה את חוליה האחרון, וכל הקהילה התגייסה למענה. לאחר פטירתה, הקהילה אף פתחה קרן צדקה ייעודית, כשכולם נרתמים עבור משפחת העולים הנמצאת בישראל ללא קרובים.

בתקופה האחרונה, בעקבות פעילות עסקנים שונים, התברר כי המשפחה נוצרית ועלתה לישראל בזיוף מסמכים. אב המשפחה הודה לעסקנים, כי מטרתו הייתה להתערות בקהילה החרדית ולהפיץ את דתו בין החרדים.

‼️דרך @בחדרי חרדים

https://bit.ly/3sWzHMP

‼️צילום מסך מתוך סרטון

=====

#מיסיון #הגבעההצרפתית #נצרות #התחזות

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/178827424_4299637193388289_3483767640330427616_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=110474&_nc_ohc=A5rUqKhqrMQAX_gdfMn&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&tp=7&oh=f014e1a79e8441c7268f645f4cf103cb&oe=60AECD42`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4299637340054941/