Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

גדולי ישראל: 'חייבים להודות על נס הקורונה'

גדולי ישראל: 'חייבים להודות על נס הקורונה'

*מרן הגר"ח קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין, יצאו היום במכתב מיוחד וחריג, בו הם קוראים להרבות בלימוד התורה וזאת בשל; "שאנו זוכים להסרת הנגע והמכאוב כמעט לגמרי"*

גדולי ישראל, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי [1] וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, [2] כתבו היום (שלישי) מכתב חריג, בו הם קראו להתחזק בלימוד התורה.

במכתב של גדולי ישראל שהתפרסם כאמור היום נאמר: "לאחינו בני ישראל היושבים בארץ הקודש הן חסד השם גבר עלינו לראות נפלאות ברפואת חולי הקורונה, וזוכים אנו להסרת הנגע והמכאוב כמעט לגמרי".

"ובוודאי", מוסיפים גדולי ישראל, "מוכרח בעל הנס להכיר בניסו, להודות להשי"ת על רוב טובו המגן עלינו בכל יום להצילנו מן הנגע הרע הזה, ובפרט בעת ששומעים את המצב הנורא בהרבה מדינות ברחבי תבל".

‼️ דרך חדשות כיכר השבת

https://bit.ly/3ezMa3J

‼️צילום: מתוך הכתבה

הערות מערכת 0202

[1] הרב קַניֶבסקִי (נולד בינואר 1928) הוא מנהיג רוחני בולט בציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים.
לאחר פטירת הרב אלישיב ב-2012 עמד הרב קניבסקי לצד הרב שטינמן בהנהגת רובו של הציבור החרדי-ליטאי, הקשור במפלגת דגל התורה וגיבה את הנהגת הרב שטינמן. מאז פטירת הרב שטינמן ב-2017 הוא מעורב יותר בהנהגת הציבור החרדי. רבים מגיעים לקבל את ברכתו ועצתו.
תוארו בעיתונות החרדית – 'שר התורה'.

[2] הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד הרב חיים קניבסקי כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/178152325_4299020673449941_411288688261081819_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=110474&_nc_ohc=QchWeS9PsW4AX-LQndE&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&tp=7&oh=e922d3e767d88836b9fef0d8e5db11a1&oe=60AE050A`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4299020790116596/