Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

עליית מדרגה במאבקם של מתנגדי החיסונים כנגד גדולי ישראל שמורים ומעודדים את הציבור החרדי להתחסן.

עליית מדרגה במאבקם של מתנגדי החיסונים כנגד גדולי ישראל שמורים ומעודדים את הציבור החרדי להתחסן.

דיווחים בימים האחרונים על איומים שמופנים כלפי שר התורה מרן ר' חיים קנייבסקי [*] ומשפחתו מתנגדי חיסונים.

בעקבות קריאתו החד משמעית של גדול הדור ר' חיים קנייבסקי לציבור החרדי לצאת להתחסן ולחסן גם ילדים סופגים בני ביתו של הרב, ובמיוחד נכדו יענקי קנייבסקי שמנהל את ביתו של הרב, קללות נאצות ואיומים על חייהם.

על פי העדויות כאשר הוא הולך ברחוב צועקים לעברו קריאות כמו "אתם רוצחים"; "יש לכם דם על הידיים", בנוסף לאיומים כמו- "נגיע אליכם "יאנסו את הילדים שלכם" לצד איומים מרומזים "יש דין ויש דיין" ועוד.

יענקי גם קיבל הודעה שבה נכתב "מכרת את עם ישראל בשביל בצע כסף. השתמשת בסבא שלך כדי למכור את הילדים הקטנים שלנו ולהכניס להם זריקות. מה את אתה חושב?! שאין אלוקים. הייחוס שלך לא יעזור, גם ליצחק היה בן רשע בשם עשיו, כשמדובר בדיני נפשות, אין פרוטקציות אצל הקב"ה".

אחד מבני המשפחה אף קיבל איומים שבהם נאמר "נגיע לבני ברק ואז תבין" "נהרוג אותך"

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

◀בתמונה: צילום השער של עיתון בקהילה שיצא מחר ובו כתבה על האיומים על ר' חיים קנייבסקי ומשפחתו

=====

[*] הרב שמריהו יוסף חיים קַניֶבסקִי (נולד בינואר 1928) הוא מנהיג רוחני בולט בציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים.
מאז פטירת הרב שטינמן ב-2017 הוא מעורב יותר בהנהגת הציבור החרדי. רבים מגיעים לקבל את ברכתו ועצתו.
תוארו בעיתונות החרדית – 'שר התורה'.

#איומים #ר_חיים_קנייבסקי #קורונה #חיסונים

@img td:`https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s720x720/266820167_5023463681005633_8924022221345382207_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ThuneZlrhewAX-Bf9FD&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT96-L-VZzOWsQ24qxWPYprKQPFGGJ22KPpek2ZhWzYBgQ&oe=61BF8BC0`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5023472841004717/