Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תקנות חדשות לבחורי באבוב [1]; אלו חמשת האיסורים

תקנות חדשות לבחורי באבוב [1]; אלו חמשת האיסורים

*בחצר הקודש באבוב יוצאים בתקנות חדשות עבור בחורי הישיבות של החסידות, שקשורות לענייני טכנולוגיה והחזקת מכשירי טלפון ונגנים; אלו חמשת האיסורים החדשים*

מדובר בתקנות שגובשו בהמשך למעמד 'לטהרנו ולקדשנו' [2], מעמד שהתקיים לאחרונה בחסידות בהשתתפות האדמו"ר, כאשר הרשימה כוללת חמישה סעיפים שונים כדלהלן.

א. נאסר על הבחורים להיות בעלי טלפונים מכל סוג שהוא, אפילו טלפון מאושר ומנותק מהרשת האינטרנטית.

ב. אסור לשום בחור להחזיק נגן MP3, או מכשירי וידאו, וכל כלי מהכלים הנלווים אליהם, אשר יש אפשרות לראות דרכם תמונות נודדות (וידאו).

ג. נאסר על הבחורים להחזיק את כל סוגי המצלמות, בשל העובדה כי ניתן לראות בהם קבצי וידאו.

ד. באופן שצריכים למסור לבחור הודעה כל שהיא שקשורה לענייני משפחה או רפואה, מותר לבחור להחזיק מכשיר טלפון מאושר בלבד, ובצירוף חותמת, כאשר מספר הטלפון ממנו יבצעו ההורים את השיחה, יועבר מראש למשרדי הישיבה.

ה. בחסידות מדגישים כי האיסור להחזקת מכשיר טלפון סלולארי חל על השוהים בבניין הישיבה, בכל מקום ובכל זמן, בשעת הסדרים ובשעת בין הסדרים, הן בבית המדרש והן בחדר אוכל.

בנוסף, מדגישים הכותבים כי מדובר בתקנות שקיבלו על עצמם כלל מנהלי המוסדות, וכולם כאחד יעמדו על משמרתם כשומרי משמרת הקודש, לעשות ככל שביכולתם שלא יהיו פורצי גדר במחנה.

‼ דרך חדשות כיכר השבת

https://bit.ly/32ykg2v

‼תמונה: מתוך הכתבה

=====

הערות מערכת 0202

[1] חסידות באבוב מקורה בבובובה שבגליציה ומרכזה כיום בשכונת בורו פארק שבברוקלין, ניו יורק. אולם יש לה מרכזים גם בארץ ובינהם בירושלים

[2] כנס שנערך בחסידות שבו דובר על נזקי הטכנולוגיה

#חסידות #באבוב #טכנולוגיה #סלולרי

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/175924916_4281329848552357_8150225081520627497_n.png?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=r_pnchMLZEAAX9aY1-J&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&tp=30&oh=d6bd836a1d8e040c6da062e4377096d7&oe=60A7AA2E`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4281339885218020/