Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

זעם בשכונה החרדית: דו"חות בליל שבת

עשרות דו"חות חולקו לרכבים חונים בשכונת רמת שלמה בליל שבת  התושבים רותחים, חבר מועצה נכנס לעבי הקורה, והמשטרה מגלה הבנה ומתכוונת לבטל את הדו"חות

תושבי שכונת רמת שלמה נדהמו לגלות על רכביהם דו"חות, שניתנו על ידי משטרת ישראל בעיצומה של השבת. מדובר בעשרות רכבים שחנו במקומות
לא מוסדרים, ושקיבלו דו"ח על 'הפרעה לתנועה', למרות שלטענת התושבים,
החנייה לא מפריעה לאיש.

על פי התושבים, מזה שנים רבות שהם נוהגים לחנות בחניות כפולות בערב שבת,
וזאת בלי שהם חוסמים את הכביש או מפריעים לתנועה, שגם ככה שובתת ביום
הקדוש. "מגיעים פה הרבה זוגות צעירים ואורחים לפני שבת, ואין מספיק מקומות
חנייה. זה הפך לשגרה שהנהגים מחנים את הרכבים לצד רכבים אחרים, ומיד בצאת השבת יורדים כולם להזיז את מכוניתם".

בשבת האחרונה, סמוך לשעה 20:00, הגיעו שוטרים לרחוב קהילות יעקב ולרחובות סמוכים, וחילקו דו"חות לעשרות רכבים, בעילת 'הפרעה לתנועה'.
"אנחנו מתוסכלים ולא מבינים לשם מה הדו"חות", אומר ל'קו עיתונות' אחד
מחוטפי הדו"חות. "בכל עיר ובכל שכונה מקובל לחנות בסופי שבוע לאורך הכביש,
בתנאי שזה לא חוסם או מפריע, מי בוער לקנוס דווקא אותנו?"

זעמם של התושבים גובר, וזאת בעקבות פניות ותלונות שהעבירו בעבר על נהיגה פרועה של בני מיעוטים המפרים את שלוות השבת, פניות שלא זכו למענה.
"אנחנו מתלוננים על אזלת יד מסכנת חיים מרכבים נוסעים, ובמקום זה אנחנו
נענים באכיפה מיותרת על רכבים חונים", מתלונן תושב.

מי שנרתם לסייע בפתרון הבעיה הוא חבר המועצה אברהם בצלאל, שקרא לכל
מי שקיבל דו"ח לפנות ללשכתו, והבטיח לטפל באופן אישי לביטול בדו"חות.
בצלאל תקף את המשטרה: "זו תעודת עניות למשטרת ישראל שבמקום לאכוף
את חוק המרכולים בבירת ישראל, בחרו לחלק דו"חות בשבת לאנשים שכל חטאם
הוא שהחנו את רכבם ביום המנוחה". על פי מידע שהגיע ל'קו עיתונות', במשטרת ישראל קיימו בדיקה יסודית של המקרה, וגילו הבנה לטענות התושבים. על פי המסתמן, מרבית הדו"חות יבוטלו לאלתר.

*הכתבה המלאה בתגובות*

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1832751580076875