Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סיפורי הנופלים החרדים, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

סיפורי הנופלים החרדים, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

שלמה אלכסנדר לוונשטיין, 1934-1956, יהי זכרו ברוך.

שלמה-אלכסנדר למד בבית-הספר "מוריה" שבתל-אביב. לאחר-מכן עבר לישיבת "אור-ישראל" שבפתח-תקוה, משם עבר לעוד ישיבות עד שהגיע לישיבת פוניבז' שבבני-ברק שם למד במשך שלוש שנים.

בדצמבר 1953 התגייס לצה"ל, ומשום שלא היה מסלול מוסדר לבחורים חרדים כמוהו, הצטרף לגרעין נח"ל של תנועת 'עזרא', איתם יצא להכשרה בקיבוץ חפץ חיים.

לאחר קורס מ"כים השתתף ב-1955 בקרב ניצנה. בשנת 1956 אמנם השתחרר מצה"ל, אך השתתף בקורס-צניחה אותו לא השלים משום שנקרא להצטרף למאמץ המלחמתי של מבצע קדש, בנח"ל המוצנח.

בשנת 1955 השתתף בקרב-ניצנה וידו היתה בחיסול הפידאין אותה שנה. לאחר שחרורו יצא לקורס-צניחה אך הוא לא הספיק לסיימו כשנקרא שוב להצטרף למחלקה של נח"ל-מוצנח. נפל בקרב במעבר-המיתלה במערכת-סיני ביום כ"ז במרחשון תשי"ז (31.10.1956). הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בשלח וביום י"א במרחשון תשי"ח (5.11.1957) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות האזרחי בזכרון-מאיר שעל-יד בני-ברק. לזכרו נוסדה קופת גמילות-חסדים. כן הוקמה ספריה תורנית על-שמו בקיבוץ שעלבים. זכרו הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

"בא מישהו מקצין העיר, זה היה מוצאי שבת, קרא לאבא שלי, הכניס אותו לסלון, וסיפר. אנחנו משפחה יקית משוויץ, טיפוסים חזקים, כל הלילה שמר את זה אבי, וסיפר לאמי רק למחרת בבוקר אחרי שחזר מבית הכנסת", סיפר ל'דבר' אחיו הצעיר של שלמה-אלכסנדר, יוסי לווינשטיין.

לווינשטיין, שהתגייס בעצמו לצה"ל, מספר שהמשפחה זוכרת בדרכה. "את הזיכרון שלו אנחנו מציינים בלימוד ביום הנפילה, ויום הזיכרון לחללי צה"ל מזכיר לנו דברים קשים, אבל כל אחד עם ההרהור שלו. טיפלתי לא פעם במקרים קשים בצבא, אז אני יודע מה זה. אצלנו מאוד מקדשים את היום הזה, משתתפים בצער. רק נדמה שכל החרדים לא מכבדים".

"עדיף שבנאדם ישב וילמד" הוא אומר, "אבל כשאתה רוצה לצאת לעבוד, אז צריך לראות איך מתנהלים. אז יש את נצח יהודה, הם רוצים לצאת והם מתגייסים, ועדיף שתהיה מסגרת במקום להסתובב. אנחנו נשארנו עם הקווים שלנו, זה לא סותר, ומשתדלים על בין אדם לחברו, זה חשוב מאוד".

‼דרך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור" של משרד הביטחון

‼ דרך עיתון דבר היום

https://bit.ly/3e4YV5U

#יוםהזיכרוןלחללימערכותישראל #יזכור

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p720x720/173183040_4260928640592478_8917264346399939369_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=nOi5dGXIYloAX9UeBR1&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&tp=6&oh=7dad227f78bae70e568ad86315cae162&oe=609B63FA`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4260948160590526/