Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

ריקוד המטאטא של המשפיע מברסלב

אמש (שלישי) התקיימה שמחת החתונה לבת הזקונים של הרה"ח [הרב החסיד] ר' אשר אנשיל פוקס ממשפיעי חסידות ברסלב וחתן הרה"צ [הרב הצדיק] רבי שמואל שפירא זצ"ל מחשובי וזקני חסידי ברסלב, עם החתן בן הרב דוב גודלבסקי השמחה נערכה באולמי אינזליכט בירושלים כשבסידור קידושין כובד גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס [1][2].

כמנהג הידוע לקראת סיום החתונה בשל היותה בת זקוניו רקד האבא הרב פוקס עם מטאטא קש כמנהג ירושלים בשמחה השתתפו רבנים וקהל רב.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/A6mvGB

=====

הערות מערכת 0202:

[1] העדה החרדית – קבוצה בתוך הציבור החרדי בישראל, המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. מבחינה רעיונית, אנשיה מחשיבים עצמם כממשיכי דרכם של בני היישוב הישן בקיום אורח חיים מתבדל וסגור. היא הגוף העיקרי העומד מאחורי ההפגנות נגד חילולי שבת בירושלים ונגד חילול קברים. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאיזור שכונת מאה שערים והסביבה.
[2] גאב"ד הגרי"ט וייס – גאון אב בית דין הגאון רבי יצחק טוביה וייס, מנהיג העדה החרדית.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1832648250087208