Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ישיבת מיר בתלאות שנחאי. ישראל גרבר, פולין [1]

ישיבת מיר בתלאות שנחאי. ישראל גרבר, פולין [1]

*לרגל יום הזכרון לשואה ולגבורה אנו ב0202 נביא עדויות וסיפורים שסופרו על ידי ניצולים חרדים מהשואה והונצחו על ידי גנזך קידוש השם*

"הישיבה בשנחאי הייתה כמו ישיבה רגילה, בזמן שלום. למדו את הסדרים [2] כסדר, בלי שום קיצוצים, למדו כל הזמן.

האקלים היה מאד קשה. בקיץ הייתה ממש שריפה, היו צמאים לטיפת מים, היה מאד קשה. ובחורף היה מאד קר ולא היה לנו שום דבר איך לחמם את הדירות. אז היה קר בחורף והיה מאד חם בקיץ ולמדנו בישיבה, לא היה שום מיזוג אוויר, שום דבר.

והיה זמן קשה, היו מחלות בשנחאי, הרבה סבלו ממחלת הקיבה. הייתה תוכנית להרוג את כולנו, להושיב אותנו בספינה גדולה ולהעביר את הספינה בלב ים ושם יטביעו אותנו.

היה נס, נס גדול. שש שנים חיינו ככה, בין חיים למוות. הסחנו את דעתנו מכל דבר שבעולם, רק רק רק תורה!"

‼לינק למקור: https://bit.ly/2RjF8rW

הערות מערכת 0202

[1] בזמן השואה ניצלו רבים מתלמידי הישיבה וחלק גדול מהצוות החינוכי כשנמלטו לשאנגחאי באמצעות אשרות כניסה ליפן שסיפק חסיד אומות העולם צ'יאונה סוגיהאר. הניצולים הקימו את הישיבה מחדש בירושלים ובארצות הברית וממנה יצאו ישיבות נוספות רבות.

[2] סדר – כינוי המקובל בעולם הישיבות לזמן המוקדש ללימוד במהלך היום.
נהוג בישיבות שלושה סדרים עיקריים ביום:
סדר א' (בבוקר) – לרוב הלימוד בעיון, כלומר התעמקות רבה בטקסט.
סדר ב' (בצהריים) – לרוב הלימוד בבקיאות, כלומר ללמוד יחסית בצורה שטחית, הרבה חומר..
סדר שלישי (בערב) – אינו בעל מאפיין קבוע, בישיבות מסוימות משמש ללימוד בעיון ובאחרות ללימוד בבקיאות.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/170219820_4243107239041285_9143400803619845466_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Pz-bAPXYzwcAX_MRwnT&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&oh=d4c4bb20d6a35aa02975f69922a9a9b8&oe=60967720`@

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4243124515706224/