Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

לרגל יום הזכרון לשואה ולגבורה אנו ב0202 נביא עדויות וסיפורים שסופרו על ידי ניצולים חרדים מהשואה והונצחו על ידי גנזך קידוש השם

לרגל יום הזכרון לשואה ולגבורה אנו ב0202 נביא עדויות וסיפורים שסופרו על ידי ניצולים חרדים מהשואה והונצחו על ידי גנזך קידוש השם

*זיכרונות ממחנה העבודה*

פנינה אורן, פולין.

בבוקר לפני שיצאנו לעבודה נתנו לנו קפה שחור. אבל מה, אני אמרתי, צריך קודם להתפלל שמע ישראל ומודה אני לפני שהולכים לעבודה. אבל איך אני אגיד את התפילה ואני הרי לא נטלתי ידיים צריך קודם ליטול ידיים. [1]

הם היו נותנים קצת לנו מים שחורים בבוקר. אז אני מסתכלת עליהם ואומרת: מה לעשות? לשתות אותם או להשתמש בהם לנטילת ידיים? אז אמרתי אני אעשה חצי חצי. חצי אשתה וחצי אקח לנטילת ידיים. וכולם אמרו לי מה את עושה? תשתי תתחממי, את תקפאי מקור. אבל לי זה לא שינה. נטלתי ידיים שש פעמים, העברתי על העיניים [2] ועכשיו אני יכולה לומר מודה אני ושמע ישראל. רק לאחר מכן, מה שנשאר שתיתי.

אז ככה הלכנו לעבודה, בבוקר התנפחה לי היד ונהיו לה מין בועות כאלו ואני לא ידעתי מה לעשות. איך אקח את האת איתי לעבודה? להישאר בבית זה להישלח לקרמטוריום. (המשרפות) אז להישאר אסור אבל ללכת אני לא יכולה. היה שם חייל אחד והוא ראה שאני בוכה, אז הוא שאל אותי למה את בוכה? אני לא יכול לסבול שאת בוכה, אם את בוכה בגלל שמישהו עשה לך משהו אני הורג אותו. אז אני הראיתי לו את היד, הוא הוציא משחה ונתן לי כפפות חומות, חסדי שמיים. אולי בזכות השמע ישראל שאמרתי בבוקר, היה לי שומר, מלאך!

‼לינק למקור: https://bit.ly/3rY13kQ

הערות מערכת 0202

[1] על פי ההלכה אסור להתפלל בבוקר לפני שנוטלים את הידיים, כלומר שטיפת היד באמצעות נטלה.

[2] על פי המנהג, כאשר נוטלים את הידיים בבוקר, נוטלים שלוש פעמים על כל צד, כלומר שש פעמים על שני הידיים.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p720x720/169787619_4239965719355437_647998242563476434_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=JdyPQMU54UoAX_8RQ7g&_nc_oc=AQkmyRGnITyjQrRT9LGzVuFythQiGoqQy6j-9vkpuriiS8XwhP6tkvBdZN9i6Tarf4M&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&tp=6&oh=318742e95099ac74ac9e6a73c0bd21d3&oe=60918DE3`@

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4239985349353474/