Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

לרגל יום הזכרון לשואה אנו ב0202 נביא עדויות וסיפורים שסופרו על ידי ניצולים חרדים ששרדו את התופת. הסיפורים הונצחו על ידי גנזך קידוש השם

*זכרונות מעולם מופלא שהיה ונחרב בידי הנאצים ימ"ש*

רבי נתן צבי ברון, ליטא.

אלול בטלז!

אלול [1] היה דבר מיוחד אצלנו. כל שבוע בתחילת ראש חודש ראש הישיבה היה נותן שיחה, אלול מגיע! אלול היה ניכר בכל העיר. החנויות של בעלי הבתים [3] שבדרך כלל היו נפתחות בשעה8 או 9 באלול היו נפתחות ב10:30 או אפילו ב11. הסוחרים בבוקר למדו בבית מדרש.

ובכלל כולם למדו הרבה יותר. במנחה ומעריב היו שיעורים מיוחדים לבעלי בתים שלא כל כך למדו במהלך השנה ובתי המדרש היו צפופים מתחילת ר"ח אלול, היה ניכר שאלול הגיע.
גם התפילה בטלז, בחודש אלול, הייתה עם ניגונים מיוחדים בתקופה הזו כי הרי זה לא סתם חודש, זהו חודש אלול!

‼רבי נתן צבי ברון ששרד את הצורר הנאצי נפטר בירושלים לפני ארבע שנים. הוא היה אחד משרידי ישיבת טעלז המעטירה בליטא ושימש כראש ישיבת טעלז בקליבלנד ארצות הברית. העמיד תלמידים רבים אחריו. יהי זכרו ברוך!

‼לינק למקור: https://bit.ly/3rYlONk

הערות מערכת 0202

[1] חודש אלול מכונה במסורת "חודש הרחמים והסליחות", מכיוון שהוא מקדים את הימים הנוראים, ראש השנה ויום כיפור. בישיבות, חודש אלול הוא חודש מיוחד, יש תחושה באוויר של כובד ראש ושל רצינות. בעלי המוסר היו נוהגים לומר שבחודש אלול אפילו הדגים שבים רועדים. כלומר כל העולם נמצא בפחד מיום הדין

[2] בעיר טלז הוקמה ישיבה שהפכה לאחת הישיבות החשובות והמשפיעות שבישיבות אירופה.

[3] כינוי לכאלו שלא עוסקים בלימוד כל היום אלא רוב הזמן עוסקים בעבודה לפרנסתם.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p720x720/169328511_4239856076033068_6964566017166609236_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=NJU6z2L5hdoAX_QpwCS&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&tp=6&oh=5396b25e13cb29bd5fda4f32ae430762&oe=6091D583`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4239885119363497/